İFSAK Kitabı (İFSAK Yayın No: 23)

İFSAK Kitabı İFSAK Yayınları No: 23
“İFSAK Kitabı” türü açısından İFSAK tarihinde gerçekleşmiş ilk yayındır. Yayının amacı; 40.yıl treni kalkarken, önümüzdeki yıllarda derneğe katılacak üyelerin “İFSAK Nedir?” sorusuna yanıt bulmalarını sağlamaktır.