İFSAK 6. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması (İFSAK Yayın No: 14)

İFSAK 6. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması