3. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması (İFSAK Yayın No: 6)

3. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması