“Yoksulluk ve Toplumsal Cinsiyet / Söyleşi

İFSAK Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

İFSAK Uluslararası İlişkiler Birimi’nin düzenlediği, “Yoksulluk ve Toplumsal Cinsiyet” adlı söyleşi etkinliği, 6 Aralık 2022 Salı günü, saat 19.30 ‘de İFSAK Nurettin Erkılıç Salonunda!

Yoksulluk ve Toplumsal Cinsiyet;

Bu söyleşiyle amaçlanan, yoksulluk, sürdürülebilirlik ve toplumsal cinsiyet ilişkisini gündemleştirmektir. Teorik yaklaşıma ek olarak ayrıca sahadaki durum da katılımcılarla paylaşılacak ve ortak bir tartışma yürütülecektir.

Söyleşi, Rümeysa Çamdereli ‘nin  (YADA Vakfı – WOO Yönetim Kurulu Üyesi) moderatörlüğünde, “Yok-sulluk ve Toplumsal Cinsiyet Konularının Kesişimi Sivil Toplumun Ne Kadar Gündeminde?” konusuyla başlayacak, açılış konuşmasını Fatmagül Berktay yapacaktır.

Diğer konuşmacılar ve değinecekleri konular ise şöyle sıralanmaktadır:

Şemsa Özar – Yoksulluk ve toplumsal cinsiyet: Teorik yaklaşım ve global politikalar

Zehra Keleş (IPA) – IPA’nın politika oluşturma, yoksulluk ve cinsiyetle ilişkisi üzerine çalışmaları, bundan sonra ne yapmalı?

Şeyma Batman (Derin Yoksulluk Ağı) – Yoksulluk ve kadın, Türkiye’de birincil ihtiyaçlar ve politika ihtiyacı.

Söyleşi, Çiğdem Çımrın’ın (Minerva BHR- WOO Yönetim Kurulu Üyesi)  – Tarım sektöründen gerçek yaşam yansımalarına değineceği konuşması ile sonlanacaktır.

Fatmagül Berktay;

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi olan Prof. Dr. Fatmagül Berktay eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile York Üniversitesi’nde (İngiltere) tamamladı. Tarih Vakfı kurucu üyesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi Genel Kurul üyesi olan Berktay, İÜ SBF’de Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı yaparak “Siyaset Teorisi”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”, “Çağdaş Siyasal Teoriler”, “Demokrasi Teorisi”; Kadın Çalışmaları Bölümü’nde ise “Feminist Teoriler” derslerini verdi. ABD, Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde de ders ve konferanslar veren Berktay’ın Siyaset Bilimi ve Kadın Çalışmaları alanlarında yurt içinde ve dışında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunuyor. Yazarın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (Metis, 1996) adlı çalışması Women and Religion adıyla Kanada’da (BlackRose Books, 1998), Tarihin Cinsiyeti (Metis, 2003) adlı kitabı ise El Huviyye en Nisaiye ‘abr et Tarih başlığıyla Lübnan’da yayımlandı ( Dar Kreideh, 2009). Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Dünyayı Bugünde Sevmek –Hannah Arendt’in Politika Anlayışı (Metis Yayınları, 2012) kitaplarından sonra Düşünme Etiği (Metis, 2021) adlı kitabı yayımlanan yazar, halen politik etik, politik kötülük ve feminist tarih üzerinde çalışıyor.

Şehide Zehra Keleş;

Marmara Üniversitesi’nde Sosyoloji ve Psikoloji lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde Sosyal Politika yüksek lisans programından mezun olmuştur. Mazlumder Sosyal Haklar Komisyonu, Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi, Havle Kadın Derneği, İstanbul Kent Konseyi Kent Yoksulluğu Çalışma Grubu’nda yer almış, toplumsal cinsiyet ve yoksulluk politikaları üzerine çeşitli projelerde araştırmacı olarak çalışmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın çalışma grubunda bulunmuştur ve üç yıldır İstanbul Planlama Ajansı Sosyal Politikalar Ofisi’nde sosyal politika uzmanı olarak görev almaktadır.

Rümeysa Çamdereli;

21 Şubat 1989’da Diyarbakır’da doğdu. 2006 yılında Kabataş Erkek Lisesi’nden, 2013 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Müslüman, feminist, müzisyen, anne. Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi gibi farklı organizasyonların bir parçası oldu, Kadınlar Camilerde, Reçel Blog (www.recel-blog.com) ve Havle Kadınlar Derneği’nin kurucuları arasında. 2015 yılından beri YADA Vakfı’nda proje uzmanı olarak görev yapıyor, 2020 yılı başından beri araştırma direktörü olarak çalışmalarına devam ediyor. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu.

Şeyma Batman;

Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağı kurucu üyesiyim. Dernekte saha iletişimi ve medya iletişimi alanında çalışmaktayım. Uygulamalı psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamladım. Erken çocukluk ve ebeveyn eğitimini destekleyen sivil toplum kurumlarında eğitimci ve saha danışmanı olarak görev aldım. Açık Alan Derneği & Derin Yoksulluk Ağında devam eden mahalle odaklı çalışmalarda, okul destek çalışmalarında aktif olarak rol almaktayım.

Şemsa Özar;

1978 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuş, 1978-80 yıllarında Devlet İstatistik Enstitüsü’nde, 1980-83 yıllarında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda çalışmıştır. 1990 yılında Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden iktisat dalında doktora derecesini almıştır. 1990-2018 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmış, 2018 yılında emekli olmuştur. Kadın emeği ve istihdamı, kadına yönelik şiddet, sosyal politika, kalkınma iktisadı, enformel istihdam, mikro ve küçük işletmeler ve zorunlu göç konularında araştırma ve yayınları bulunmaktadır. Halen, kurucu ortağı olduğu Dissensus Araştırma ve Danışmanlık şirketinde araştırma yapmaya devam etmektedir. Avrupa Komisyonu, ILO ve SSRC gibi uluslararası kuruluşlara danışmanlık yapmıştır. 2010-2012 arasında İstihdam ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konularında Avrupa Uzman Ağı ’nda (EGGE, European Network of Experts on Employment and Gender Equality Issues) Türkiye’yi temsil etmiştir. 2015-2016 döneminde Uluslararası Feminist İktisat Derneği (IAFFE) Başkanlığı yapmıştır. Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformunda Kadın Emeği Çalışan Feminist Akademisyenler (KEFA) grubu üyesidir.

Çiğdem Çımrın;

Minerva BHR’nin Kurucu Ortağı ve Başkanı Av. Dr. Çiğdem Çımrın, tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik ve sosyal uyum konularına odaklanan çeşitli projelerde proje yöneticisi olarak yaptığı çalışmalardan edindiği deneyimlerle, tarım ve hazır giyim endüstrisini ile yakinen çalışan baroya kayıtlı bir avukat ve iş ve insan hakları ve sorumlu kaynak bulma danışmanıdır. Kayıt dışı istihdam, çocuk işçiliği, işçi hakları, kadın hakları, göçmenler ve mültecilerle ilgili projelerde; şirketlere, uluslararası organizasyonlara ve STK’lara danışmanlık yapmaktadır. Hâlihazırdaki görevleri arasında UNDP İş Dünyası ve İnsan Hakları Uzman Danışmanı olarak faaliyet göstermekte ve aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi’nde “Hukuki Yönleriyle Gıda, Tarım ve Göç” dersini vermektedir. Dr. Çımrın’ın kamu hukuku alanında, “Şirketlerin İnsan Hakları Sorumluluğuna Hak Temelli Bir Yaklaşım: İnsan Hakları Durum Tespiti” konulu doktora tezi bulunmaktadır.

Söyleşiyi düzenleyen ortak kuruluşlar: YADA Vakfı, Minerva BHR, WOO

 #womenoforange #woo #wootalk

Bu söyleşi, Uluslararası İlişkiler Birimi tarafından düzenlenen, Hollanda Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu ve World Press Photo Foundation işbirliğiyle hazırlanmış olan, 26 Kasım 2022’de İFSAK ‘ta açılan “Yılmazlık, Değişimi Esinleyen Kadınların Öyküleri” sergisi yan etkinliğidir.

Afiş tasarım: Sara Arslan