Sibel Yardımcı – Söyleşi

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Grubu Etkinliği

“ Ne O ! Ne Bu! Ne Şu! Queer Kuramı ve Kimliksizleşme “

Queer kelimesi Türkçede garip, tuhaf, yamuk gibi anlamlara geliyor. Bunun yanı sıra argoda “ibne” demek. Queer kuramının merkezinde de acayip, tuhaf, yamuk, anormal, iğrenç, aşağılık olana; normatif alanın dışında kalana; bu alanın dışında bırakılana; normu ihlal edene bir gönderme ve bu “kötüyü”, “anormali” yeniden anlamlandırma imkanı yatıyor.

Önemli olan, Queer kuramını LGBT’lere özgü bir kimlik politikası olarak okuma tuzağına düşmemektir ? en azından bizim tercih ettiğimiz Queer okuması buna direnmekte, daha ziyade bir kimliksizleşme önerisi olarak ortaya çıkmaktadır. “Normali”, normalliği kuran normların kuruluş ve işleyiş yapısını sorgularken amacı kenarda kalanın merkeze çağrılması değil, bizzat merkezin darmaduman edilmesidir.

Biyografi : 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktorasını Lancaster Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamladı. Bu sırada küreselleşme, kent, kamusal alan ve kültürel sermaye üzerine çalıştı. Tezi Türkçe olarak Küreselleşen İstanbul’da Bienal  (İletişim, 2005) adıyla basıldı. Sonraki çalışmaları, göç ve milliyetçilik, biyopolitika, queer kuramı ve sakatlığa odaklanmaktadır. Bu konulardaki makaleleri Doğu Batı, Toplum ve Bilim, New Perspectives on Turkey, e-Skop gibi dergilerde yayınlandı. Çeşitli derleme kitaplara katkıda bulundu ve Hacıyatmazı Devirmek, Sakatlık Çalışmaları ve Queer Tahayyül başlıklı kitapları farklı kişilerle birlikte derledi. Halen çeşitli dergilerin yayın kurullarında görev yapmaktadır.