Modern Belgesel Fotoğraf Sonrası Yenı Yönelimler, Tarzlar ve Kavramlar

Konu: ‘Modern Belgesel Fotoğraf Sonrası Yenı Yönelimler, Tarzlar ve Kavramlar’

Gülbin Özdamar Akarçay

Modern belgesel fotoğrafın hepimizin bildiği, kanıksanmış özellikleri, günümüzde farklı kavramlar ve tarzlarla yeniden üretiliyor. Bu tarzlar belgeselin gerçeklik ile ilişkisini sarstığı gibi, geçmiş, şimdi ve gelecek ile olan ilişkisini de yeniden tanımlıyor. Bu seminerde yeni belgesel fotoğraf anlayışlarını, kanıksadığımız belgesel perspektifinin esiri olmadan ancak onu da hatırlayarak ortaya koyacağız.

Özgeçmiş

Gülbin Özdamar Akarçay, 1980 yılında doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın ve Yayın Bölümü’nde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. 2006/2007 yıllarında FAMU Department of Still Photography’ de eğitim görmüştür. WPPH’nin Türkiye’de düzenlediği seminere seçilmiştir. 2016/2017 tarihleri arasında Toronto Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Intimate Revolt’un küratörlüğünü yapmış, “Mahpusun Yüzleri”, “Narodni Divadlo”, “Maticni’nin Çocukları” ve “My self-reflexive Diary: Balkan’s” adlı kişisel sergilerini açmıştır. Akademik çalışmalarını, görsel sosyoloji ve görsel etnografi alanında sürdürmektedir.