Katılımcı Sanat ve Feminizm: Kamusal Alanda Performansın Dönüştürücü Gücü

İFSAK Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Grubu’nun, Arzu Yayıntaş ‘ın konuk olarak katılacağı, “Katılımcı Sanat ve Feminizm: Kamusal Alanda Performansın Dönüştürücü Gücü” adlı söyleşi etkinliği, 13 Aralık 2022 Salı günü, saat 19.30 ‘da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonunda!

Katılımcı Sanat ve Feminizm: Kamusal Alanda Performansın Dönüştürücü Gücü;

Seyircinin yerine katılımcıyı geçirerek, etkin bir özne yaratmayı ve kolektif bir üretim ile daha eşitlikçi ve demokratik bir sanat üretimi vaat eden katılımcı sanatın, toplumsal eşitlik ve kolektif düşünceyi esas alan feminizm ile birlikteliğinden neler keşfedebiliriz?

Kamusal alanda kadının görünürlüğü bile bir politik söylem olduğu düşünülünce, kamusal alanda yapılan cinsiyet eşitliğini esas alan performanslar toplumsal dönüşümde nasıl bir rol üstelenebilir.

Söyleşide, Arzu Yayıntaş’ın küratörlüğünü yaptığı katılımcı sanat projesi  “Misplaced Women“ sergisinden yola çıkarak feminist sanat tarihindeki katılımcı sanat ve performans örnekleri incelenecek ve bu sorulara cevap aranacak. Ayrıca izleyiciler ile birlikte kamusal alanda performansın dönüştürücü gücü ve fotoğrafın yani anın belgelenmesinin performans sanatındaki rolü üzerine bir düşünsel atölye yapılacak.

Arzu Yayıntaş;

2002’den beri Santralistanbul, Proje4L ve İstanbul Bienali gibi birçok sanat kurumunda görev yaptıktan sonra şu anda çağdaş sanat alanında bağımsız bir küratör ve sanatçı olarak üretim yapmakta.  Misplaced Women ( Depo, İstanbul), Ahmet İsvan ( Saraçhane Sergi Salonu, İstanbul), Kendine Ait Bir Oda (Ark Kültür, İstanbul), İflah Olmaz (Nilüfer Kültürevi, Bursa), 30. Günümüz Sanatçıları Sergisi (Akbank Sanat, İstanbul), 2. Uluslararası Antakya Bienali, Organizasyon Yapıları (Kırmızı Ev, Sofya) ve İstanbul Yaya Sergileri 2:Tünel – Karaköy eş küratörlüğünü yaptığı sergiler arasında yer almakta..

Sergi projelerinde ağırlıklı olarak diyalog ve ortak çalışma fırsatları yaratmaya, ataerkil ve kapitalist iktidar yapılarını sorgulamaya odaklanıyor.  2009 yılından beri Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın aktif gönüllüsü olan Yayıntaş, projelerinde feminist bakış açısını odak noktasına alıyor ve sanat ve aktivizm arasındaki ayrımı bulanıklaştırmanın ve geleneksel sergileme biçimine meydan okumanın yöntemlerini araştıran projeler geliştiriyor.

Sanatçı olarak yaptığı çalışmalar cinsiyet eşitsizliği, toplumsal dönüşümler ve çevresel yıkıma odaklanırken enstalasyon, performans, fotoğraf ve video gibi farklı çeşitli medyumları kullanıyor.  Sanat çalışmaları Misplaced Women (Depo İstanbul, İstanbul), Suyun Taksimi (Maksem Gallery, İstanbul), The Village Project İstanbul (Depo İstanbul), The Big Picture, Uluslararası Af Örgütü Sergisi (Depo İstanbul), Not What You Think (Hinterland Gallery, Viyana) gibi karma sergilerde sergiledi. ), Kökten Başa (Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul) Ters Gri Tonlama ( Passinger-Fabrik, Münih), Partes Extra Partes (Tüyap /Artist 2016, İstanbul) ve Kayıpta Saklı (Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul) sergilerinde yer almıştır.

Gwangju Bienali Küratöryel Eğitim Programı, Vessel Misafi Küratör Programı ve Tanja Ostojic’in Misplaced Women Atölyesine katıldı. 2022’de CultureCivic Sanat Üretimi fonu ve SAHA Sürdürülebilirlik fonu desteğini aldı. Eylül 2023’te Oak Spring Vakfı’nın sanatçı rezidansı programına davet edildi.

Fotoğraflar: K. Kaygusuz.

Afiş tasarım: Sara Arslan