Kadın Hareketinin Bir Kazanımı: Kadın Eserleri Kütüphanesi Koleksiyonları

Cumhuriyetimizin 100.Yılı ve İFSAK 64. Sezon Açılış Etkinlikleri Kapsamında

Kadın Hareketinin Bir Kazanımı: Kadın Eserleri Kütüphanesi Koleksiyonları-Söyleşi

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu’nun, Aslı Davaz ve Füsun Ertuğ‘un konuk olarak katılacağı, söyleşi etkinliğine tüm üyelerimizi, fotoğraf ve sanatseverleri davet ediyoruz.

26 Ekim 2023, Saat 19.30 ‘da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda.

Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı Özel Arşiv Koleksiyonu’nda yer alan Necile Tevfik Özel Arşivi bu söyleşinin ana konusunu oluşturuyor. Sunumda, Tevfik’in arşivinde yer alan sinema teknikleriyle ilgili notları ve sesli-sessiz sinema için yazdığı senaryoları hakkında bilgi verilecek; Hollywood’daki FBO Stüdyoları ve Jacques Feyder ile 1928-1935 dönemini kapsayan ilişkileri anlatılarak;Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın 1990’lardan bugüne derlediği koleksiyonları kısaca tanıtıp, özellikle Görsel Koleksiyonumuzdan ve Afiş Koleksiyonu kapsamındaki sinema afişlerinden örnekler paylaşılacaktır.

Aslı Davaz;Araştırmacı, yazar ve kadın tarihi arşivcisi

Aslı Davaz, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın (1990) kurucu üyelerindendir. Son 30 yıldır, kadın tarihi ile ilgili belgelerin sağlanması, korunması ve erişime sunulması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Kadın merkezli arşivler ve kadın tarihinin belleği ile ilgili birçok projede yer alan Aslı Davaz’ın çok sayıda makalesi ve yanı sıra üç kitabı bulunmaktadır.

Füsun Ertuğ;

Arkeoloji, halkbilim ve halkın bitkilere ilişkin bilgisi (etnobotanik) temel çalışma alanlarım. 1980’lerde kadın hareketine katıldım ve 1990’da Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfının kurucu üyelerinden biri oldum. 1997’de Washington Üniversitesi’nde (St. Louis-ABD) etnoarkeoloji doktoramı tamamladım. Türkiye’de etnobotanik alanında uzun süreli projeler gerçekleştirdim, 70’i aşkın yayın yaptım. Kırsal kadının yok sayılan bilgi birikimini, özellikle doğa ve bitkilere ilişkin bilgisini açığa çıkarmaya çalışıyor, kültürel mirasın kaydedilmesini ve sürdürülmesini önemsiyorum. Kadın Eserleri Kütüphanesindeki çalışmalara özellikle Görsel Koleksiyon alanında destek vermeyi sürdürüyorum.

Afiş Tasarımı: Dayk Danzig