İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri (1-30 Kasım 2016)


Türkiye’de fotoğraf ve sinema sanatının öğrenilmesi, yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışmalar yapan İFSAK’ın, 1985’ten beri düzenlediği İstanbul Fotoğraf Günleri, Kasım ayında tekrar sanatseverlerle buluşacak.
1-30 Kasım 2016 tarihleri arasında düzenlenen ’24. İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri’nin teması ‘THANATOS – Tek Düşmanım Kendim’ olarak belirlendi. Tema özetle; kişilerin içinde ölüm ve yokolma korkusundan kaynaklanan saldırganlık duygusunun hep varolduğu, çeşitli şekillerde baskılandığı ancak tamamen yok etmenin mümkün olmadığı, bunun ancak etkin bir demokrasi ve hukuk düzeniyle sağlanabileceği üzerinde duruyor.
Gelenekselleşen ve ilk düzenlendiği günden itibaren sürekli büyüyen ve gelişen yapısı ile İFSAK İstanbul Fotoğraf Günleri, Türkiye’de ve İstanbul’da düzenlenmeye başlayan ilk Fotoğraf Festivalidir. Bugüne kadar Alex Webb, Paolo Pellegrin, Anders Petersen, Raghu Rai, Joachim Ladefoged, Pentti Sammalahti, Kent Klich, Antoine d’Agata, Susan Schwartzenberg, Stanley Green, Gueorgui Pinkhassov, Alexander Rodchenko, World Press Photo, Photography Center of Thessaloniki, Italian Federation of Photography Associations gibi sanatçıları ve kurumları ağırlamıştır.
İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri’nin Düzenleme Kurulu Tanju Akleman, Altan Bal, Orhan Cem Çetin, Serra Mübeccel Gültürk, Yalçın Savuran, Özcan Yurdalan’ dan oluşuyor.
Bu yıl yine yoğun bir katılımla gerçekleşecek etkinliklerimizde sergiler, fotoğraf gösterileri, yurt içi ve yurt dışından katılan sanatçılarla söyleşiler, Forumlar ve Fotomaraton yer alacak. Bangladeşli sanatçı Shahidul Alam ” Belgeseli Sarma Pratiği” isimli bir konferans verecek.
Sergileri ile yer alacak;
Uluslararası sanatçılar:
1. Shadi Ghadirian (İran)
2. Lori Nix (ABD)
3. Tina Enghoff (Danimarka)
4. Kent Klich (İsveç)
5. Aorta – Marco Grizelj and Kristian Krän (İsveç)
6. Issa Touma (Suriye)
7. AES + F (Rusya)
Ulusal sanatçılar:
1. Ozan Emre Oktay
2. İlke Veral Coşkuner
3. Sadık Demiröz
4. Yücel Tunca
5. Emin Özmen
6. Çağdaş Erdoğan
7. Seçkin Tercan
8. Aramis Kalay
9. Bedran Tekin
10. İlham Tibet
11. Rıza Aydan Turak
12. Sinan Kılıç
13. İFSAK Kadın Hakları Grubu
14. İFSAK Belgesel Fotoğraf Grubu
Sergiler, İFSAK, Cumhuriyet Sanat Galerisi, Demirören İstiklal, İTÜ RSG ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Galerisi’n de görülebilir.
Fotoğraf Gösterileri, söyleşi ve forumlara İFSAK, Akbank Sanat ve Saint Pulcherie Fransız Lisesi ev sahipliği yapıyor.
Bu yıl İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sponsorluğu ve Canon eş sponsorluğunda gerçekleşiyor.
Tüm sanatseverleri etkinliklerimizi izlemeye davet ediyoruz. Etkinlik rehberimizde detayları bulabilirsiniz.
Detaylı bilgiler için:
www.istanbulfotografgunleri.org
https://www.facebook.com/ifsak24.istanbulfotografgunleri/
E-Posta : ifsakistanbulfotografgunleri@gmail.com
0212 292 42 01 – 0212 292 18 07

 

Thanatos – “Tek Düşmanım, Kendim.”

 

Yunan mitolojisinde gece tanrıçası Nyks, Hypnos (uyku) ve Thanatos (ölüm) tanrılarını doğurmuştur. İnsandaki tüm yıkıcı, öldürücü dürtüleri temsil eden Thanatos, yapıcılığı, yaratıcılığı ve sevgiyi temsil eden Eros’un karşıtıdır. Diyalektik materyalizmde zıtlar aynı zamanda ve birlikte var olurken, Freud gibi psikoanalistler bu kurguyu bir metafor olarak kullanmış, insan davranışlarını yöneten iki temel dürtüye de Thanatos ve Eros isimlerini vermiştir.

 

Buna göre ölüm bilinci, insanları içgüdüsel, dolayısıyla kaçınılmaz olarak tahripkâr davranışlara iter. Özellikle de kendisine karşı. Ancak hayatiyet ve verimlilikle ilgili Eros dürtüsü ile kendine zarar vermenin tabu niteliği birleşerek saldırgan duyguların hedef değiştirmesine yol açar.

 

Açığa çıkan öfke, çoğu kez yüceltilerek toplumda kabul gören davranışlar yoluyla tüketilir. Kültürel kökenleriyle şiddeti meşrulaştıran, savaşları çoğaltan, insanı doğaya ve kendisine karşı yabancılaştıran günümüz uygarlığını bu sürece borçlu olduğumuz öne sürülür. Ancak aynı denkleme göre, toplum baskısı ortadan kalktığında, saldırganlık meşrulaştığında ya da birey kimliksizleştiğinde tahripkâr davranışlar her tarihte ve coğrafyada gözlenecektir.

 

Yunan mitolojisinde olduğu gibi Anadolu, Mezopotamya, Hint, Çin kültürlerinde de yaratıcılık ile yıkıcılık, iyilik ile kötülük, aydınlık ile karanlık, hayatımızın içinde karşıt varoluşlar halinde yer alır.

 

Toplumlar, Thanatos’tan kaynaklanan öfkenin akıtılabileceği sayısız mecra üretir. Spordan tiyatroya, bilgisayar oyunlarından politikaya, hayvan beslemekten havai fişek gösterilerine, yarışmalardan sınavlara dek sayısız alanda bu eğilimin izlerini bulabiliriz. Görünen odur ki, toplumlar, dolayısıyla değer yargıları değiştikçe saldırganlığı meşrulaştırma yolları da değişecek ama bu dürtü her zaman bir şekilde var olacaktır.

 

İdeal ve mutlak bir “iyilik” halinin var olamayacağını istemesek de kabul etmek durumundayız. Kendimizi ve toplumumuzu, coğrafyamızda ve gezegenimizde kalıcı ve adil bir barışın kurulması, yeryüzündeki tüm farklılıkları haklarıyla birlikte ayrımsız savunan bir hukukun egemen olması ve bunları güvence altına alacak gerçek bir demokrasi içinde yaşarken hayal ediyoruz.

 

‘’Bireysel olarak içimizdeki saldırganlığı ehlileştirmeye çalışırken; kötülüğün günlük hayatımızda ve toplumsal yaşamımızda üstün gelmesini engellemenin yollarını çoğaltmak en önemli amacımız olmalıdır‘’ düşüncesinden yola çıkarak, tüm fotoğrafçıları ve fotoğraf izleyicilerini bu konuda düşünmek ve fotoğraf diliyle konuya dokunmak için İFSAK 24. İstanbul Fotoğraf Günleri’ne davet ediyoruz.