Görsel Hikaye Anlatıcılığında Modernizm ve Postmodernizm Söyleşi Aykan Özener

Görsel Hikaye Anlatıcılığında Modernizm ve Postmodernizm
Söyleşi
Aykan Özener

Modernite ve Postmodernite çağımızda topluma tüm yönleriyle tesir etmiş durumda, mimariden, edebiyata, resimden popüler kültüre kitlenin tüm kültürel formlarında görülüyorlar.
Söyleşi süresince daha çok görsel hikaye anlatıcılığındaki tezahürü üzerinde durulacaktır. Modernist ve postmodernist akımın fotoğraf alanındaki öncülerinden bahsederken, geçiş döneminde postmodernist akıma temel teşkil edecek olan Beat kuşağından da söz edilecek. Asıl  örnekleri ise görsel hikaye anlatıcılığının modernist ve postmodernist akımdaki temsilcilerinin işleri oluşturacak. 

19 Eylül 2019, Perşembe, 19:30
İFSAK Nurettin Erkılıç Gösteri Salonu