Görsel Gazetecilikte Temsil ve Etik -WPP

İFSAK Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

World Press Photo’dan Sergiler Müdürü ve Küratör Martha Echevarria’yı konuk edeceğimiz etkinlikte, Görsel Gazetecilikte Temsil ve Etik üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğiz. 23 Kasım 2022 Çarşamba günü, saat 19.30 ‘da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonunda!

Görsel Gazetecilikte Temsil ve Etik;

Söyleşide, görsel hikâye anlatıcılığı ve görsel gazetecilik tarihinden günümüze kadar olan süreçten örneklerle kapsayıcılık konusuna temas ederek; lineer, tek taraflı hikâye anlatımının sonuçları ve kadın görsel hikâye anlatıcılığının getirdiği zorlukları ve fırsatları tartışacağız. Daha kapsayıcı bir hikâye anlatımına nasıl katkı yapabileceğimizi sorgulayacağız.

Martha Echevarria ile fotoğrafçıların koşulları, uygulamaları, kullandıkları teknolojiler ve etiği üzerine dünya çapında bir araştırma yaptıran World Press Photo’nun örnekler üzerinden manipülasyon, etik, sorumluluk, haysiyet ve rıza gibi konulara nasıl baktığı anlatacak ve World Press Photo’nun bu konuda nasıl kılavuzlar hazırladığını konuşacağız.

Bu söyleşi, World Press Photo’nun 26 Kasım 2022’de İFSAK ‘ta açılacak “Yılmazlık, Değişimi Esinleyen Kadınların Öyküleri” sergisi yan etkinliğidir.

Afiş tasarım: Sara Arslan