Fotoğraf ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Görsel Dili

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Çalışma Grubu Çevrim İçi Etkinliklerine İFSAK TV / Youtube ‘ ta devam etmekte.

Bu ay konuğumuz N. Gamze Toksoy .

“ Fotoğraf ve Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Görsel Dili “ sunumu ile bizlerle olacak .

İçerik :

Günümüzde cinsiyetlere dair yerleşik ve ayrımcı algının beslenmesinde görselleştirmelerin rolü vardır. Özellikle, yaygın dolaşımda olan ve birbirini tekrar eden görsel imgeler, toplumda var olan önyargıların güçlenmesine neden olabilir. Görüntüleri cinsiyetler üzerindeki tahakküm araçlarından biri olarak düşünmek, onların yarattığı olumsuz etkilere dair farkındalığımızı artırır. Yaşadığımız toplumda kadınların maruz kaldığı şiddeti, ayrımcı söylem ve pratikleri görselliğin alanında farklı boyutlarıyla değerlendirmemizi sağlar. Türkiye’de kadına yönelik şiddeti görünürleştirdiği iddiasındaki fotoğraf projelerinin bu bağlamda yeniden tartışmaya açılması ve onların toplumsal belleğin şekillenmesinde etkilerinin ne olduğunun sorgulanması önemini koruyor. Bu sunumda, kadına yönelik şiddeti temsil ettiğini ve şiddete dair toplumsal duyarlılık yarattığını iddia eden fotoğraf projeleri eleştirel yaklaşımla ele alınıyor.

26 Kasım 2020 Saat 20.00 de İFSAK TV / Youtube Canlı yayınımıza davetlisiniz.

Yayın linki : https://youtu.be/8fhNKsnIgGM

N. Gamze Toksoy: Görsel Çalışmalar seminerlerini de yürütmekte olduğu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. Görsel sosyoloji, toplumsal travma, toplumsal bellek, sosyal bilimlerde metodolojik tartışmalar, toplumsal cinsiyet alanlarında araştırmaları ve yayınları vardır. Son yıllarda savaşlara ve şiddet olaylarına dair görüntülerin sosyolojik boyutlarına dikkat çekmekte ve “ayrımcılığın ve şiddetin görsel dili” genel başlığı etrafında çalışmalarını sürdürmektedir.