Erkeklik Çalışmaları: Erkekler ve Erkekliklerin Eleştirisi Üzerine Bir Bakış

İFSAK Çevrim İçi Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Mehmet Bozok’un konuk olarak katıldığı , “Erkeklik Çalışmaları: Erkekler ve Erkekliklerin Eleştirisi Üzerine Bir Bakış” sunumu 18 Mart 2021 Saat 20.00 de canlı yayın olarak İFSAK TV’de!

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Grubu’nun Mehmet Bozok ile gerçekleştireceği etkinlikte , ortaya çıktığı 1970’lerin sonlarından günümüze, “erkeklik çalışmaları” erkekler ve erkekliklerin eleştirisini yapan disiplinler arası bir alan olarak gelişti. Beslendiği feminizm başta olmak üzere, eleştirel toplumsal cinsiyet çalışmalarının bir parçası olan bu alan, günümüzde erkekler ve erkekliklerin toplumsal cinsiyet kimliklerinin inşasından kadına yönelik şiddette erkeklerin rolüne, milliyetçilikten spora değin çok geniş bir yelpazede içeriden ve dönüştürücü bir eleştiriyi benimsedi. Bu konu, 2000’lerle birlikte ataerkil ve cinsiyetçi ilişkilerin eleştirisi için getirdiği potansiyelle Türkiye’de de çalışılan bir alan haline geldi. “Erkeklik Çalışmaları: Erkekler ve Erkekliklerin Eleştirisi Üzerine Bir Bakış” başlıklı bu sunum, dünyada ve Türkiye’de erkeklik çalışmalarının dününe ve bugününe ilişkin bir tartışma yapmaktadır.

Yayın Linki 

Doç. Dr. Mehmet BOZOK
1979 İstanbul doğumlu. Lisans derecesini Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden aldı. Sonrasındaysa Yüksek Lisans derecesini Ankara’da erkekliğe geçiş ritüelleri konulu teziyle Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden, Doktora derecesini ise Trabzon’da erkekliklerin yereldeki inşası konulu teziyle ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nden aldı. 2016’da AÇEV için bu konudaki en kapsamlı çalışmalardan biri olan Türkiye’de Babalık Araştırması’nı gerçekleştirdi. On beş yıldan uzun bir süredir erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel çalışmalar yürütüyor, yazılar yazıyor ve lisans ve lisansüstü düzeyde dersler yürütüyor. Akademik ilgi alanları arasında erkekler ve erkeklikler üzerine eleştirel incelemeler, feminist çalışmalar, refakatsiz göçmen çocuklar, zorunlu göç çalışmaları ve de toplumsal cinsiyet ve spor çalışmaları bulunuyor. Halen Maltepe Üniversitesi Sosyoloji (İngilizce) Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmakta. [mehmetbozok@yahoo.co.uk; mehmetbozok@maltepe.edu.tr ]