Cinsiyetçi medyanın eril yansımaları: Fotoğraflarda haberin cinsiyeti

İFSAK Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Grubu’nun, Evrim Kepenek ve Serra Akcan‘ın konuk olarak katılacağı, “Cinsiyetçi medyanın eril yansımaları: Fotoğraflarda haberin cinsiyeti” adlı söyleşi etkinliği, 26 Kasım 2022 Cumartesi günü, saat 15.00‘de İFSAK Nurettin Erkılıç Salonunda!

Cinsiyetçi medyanın eril yansımaları: Fotoğraflarda haberin cinsiyeti;

Aile, eğitim, iş hayatlarımıza, yaşam tarzımıza müdahale eden ataerkil düzen toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, kadınlara ve LGBTİQ+lara yönelik erkek şiddetinin asıl kaynağıdır.  Ataerkil düzenin devamını sağlayan önemli araçlardan biri de bu yapı içerisinde cinsiyetçiliği ve şiddeti yeniden üreten medya araçlarıdır.

Toplumsal algı üzerinde güçlü etkiye sahip olan ana akım medyanın eşitsizliği nasıl pekiştirdiği üzerine konuşacağımız söyleşimizde; özellikle kadına yönelik şiddet haberlerinde kullanılan görsel ve sözel dildeki cinsiyetçi yaklaşımı ele alacağız ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet içeren haber dilini dönüştürmek için neler yapabiliriz üzerine konuşacağız.

Söyleşi, İFSAK’ta açılacak WPP- Yılmazlık, Değişimi Esinleyen Kadınların Öyküleri Sergisi yan etkinliğidir.

Evrim Kepenek;

Bianet kadın ve LGBTİ haberleri editörü. Bianet stajyerlerinden. Cumhuriyet, Birgün, Taraf, DİHA, Jinha, Jin News için çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye & Karadeniz’den Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara katkı sundu. 2011 Musa Anter Gazetecilik ödülü sahibi. İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun.

Serra Akcan;

1999’dan bu yana fotoğrafçı olarak çalışıyor, yerli ve yabancı yayınlar için editoryal fotoğraflar çekiyor, foto-röportajlar üretiyor. Sivil Toplum Kuruluşları için yaptığı fotoğraf ve video çalışmalarının yan ısıra çocuklar, gençler ve kadınlarla birlikte deneyim ve bilgi paylaşımına dayanan fotoğraf atölyeleri düzenliyor. Women Photograph, The Journal Collective ve Varız Buradayız İnsiyatifi’nin oluşturduğu Vatoz Platform üyesi.

Afiş tasarım: Sara Arslan