Çevrim içi Sohbetler. Konuk: Arzu Aybat Yaşar

“Türkiye’de Siyasal Dönüşümlerin Fotoğrafa Yansımaları” konulu çalışma ve sunum, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bu yana içinden geçtiği siyasal dönüşümlerin ve kırılmaların, kültür – sanat çevrelerinde ve dolayısı ile fotoğrafta nasıl etkiler yarattığını önce anlama, ardından anlatma arzusuyla hazırlandı. Hazırlık aşamasında, özellikle 1960 sonrası politik dönüşümlere dair araştırmalar önemli yer tutarken, 12 Eylül ile gelen baskı ve korku iklimine tanıklık etmiş ve/veya ardından gelen yıllardakendi yollarını bulmaya çalışmış fotoğrafçılarla yapılan röportajlar kaynak olarak kullanıldı. Röportajlarda anlatılanlara benzer kişisel arayışlarımızın her dönem sürdüğü bir iklimde, önceki yıllarda yaşanan gelişmeleri neden ve sonuçlarıyla birlikte ele almak, her birimize kendi yollarımızı çizmeye çalışırken ışık tutacaktır.

12 Mayıs 2020, 21:00 Youtube İFSAK TV