Psikocoğrafya ve Anlatı Atölyesi : “Kendine Ait Bir Yol – bir kentin psikocoğrafyası”

Danışman: Günseli Baki

23 – 24 Ocak / 07 Şubat 2021

Edebiyatçılardan, kent gezginlerine, flanör ve flanözlere;  sürrealistlerden, devrimci sanat hareketlerine bir yolculuk, bir yürüyüş antolojisi, kaybolma klavuzu, yaşadığımız kenti yeniden deneyimlemenin ilham veren hikayesi…”Kendine Ait Bir Yol – bir kentin psikocoğrafyası” atölyesi modernizmin tekrarlı yaşam tarzına karşı kolektif bir yaratıcılık denemesi.

Atölye, yaşadığımız kenti bir yerden bir yere ulaşmak için yapılan gündelik yürüme eylemi dışında, psikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak başka bir bakışla yeniden keşfetme amacını taşır ve kent ile insan arasındaki ilişkilerin farkına vararak bu deneyimlerin bireysel anlatılarla yeniden kurulduğu çalışmalar üretmeyi hedefler. Çağdaş psikocoğrafi yaklaşımın amacı bakışı sokaklardan, sokağın temsiline çevirmektir. Sokağın temsili, kent ile kurulan ilişkinin bir ifşasıdır.

Atölye farklı disiplinlerden sanatçılara, temel fotoğrafçılık tekniklerini kullanabilen, sözel ve görsel anlatı becerilerini geliştirmek isteyenlere ya da sadece dinlemek isteyen herkese açıktır.

1 – 0turum:

23 OCAK 2021 Cumartesi çevrimiçi etkinlik : 19:30 – 20:45 / 15 dakika ara / 21:00 – 21:45 (2 saat)

İlk oturumda yürüyüşe zemin oluşturacak psikocoğrafya kavramı ve yöntemleri incelenirken, katılımcıların yürüyüş sırasında biriktirdiklerini bir anlatıya dönüştürmeleri için onlara ilham verecek edebiyatçılardan örnekleri içerirken, kent gezginliği, psikocoğrafya kavramını ortaya atan sanat hareketinin oluşum süreci ve sanatsal üretim pratikleri incelenir.

2 – Oturum:

24 OCAK 2021 Pazar  19:30 – 20:45 / 15 dakika ara / 21:00 – 21:45 (2 saat)

Psikocoğrafya ve fotoğrafın kesiştiği üretimlerden örnekler incelenir. Sanatlarını yürüme eylemine ve onun temsiline dayandıran sanatçılardan örneklerle devam eder ve katılımcılara oyun inşacı bir anlayışla gerçekleştirecekleri yürüyüşün yöntemleri konusunda rehberlik eder.

SAHA ÇALIŞMASI:  25 – 31 OCAK Atölye katılımcılarının tek başlarına gerçekleştirecekleri kent yürüyüşü ve üretilen çalışmaların atölye yürütücüsüne değerlendirilmesi için gönderilmesi.

3 – Oturum:

7 ŞUBAT  2021 Pazar 19:30 – 20:45 / 15 dakika ara / 21:00 – 22:00 (2 saat)

25 OCAK –  31 OCAK tarihleri arasında yapılan yürüyüş sırasındaki çalışmaların değerlendirmesi ve elde edilen malzemenin bir anlatıya dönüştürülmesi konusunda rehberlik eder.

(Katılımcılarla atölye öncesi oturumların detaylı bilgileri paylaşılacaktır)

İFSAK SEMİNER VE ATÖLYELER BİRİMİ

Temel Fotoğraf Semineri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için;

Tel: 0212-292 42 01

E-Mail: iletisim@ifsak.org.tr

Günseli Baki

1976 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’den 1998 yılında mezun oldu. Accademia Italiana’da tasarım eğitimi aldı. 2006 yılında Dps Proje Ofisini kurdu ve 2017 yılına kadar yöneticiliğini yaptı. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi Belgesel Fotoğraf ve Master Class Programlarını bitirdi. İlk kişisel belgesel fotoğraf projesi “Ev” çeşitli şehirlerde sergilendi ve farkı mecralarda yayınlandı. 2018 yılında Yücel Tunca ile birlikte İzmir’de Sarı Denizaltı Sanat İnisiyatifi’ni kurdu. Kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, kadın kimliğinin inşasında geçmiş deneyimlerin, içselleştirilen davranışların hafızadaki izlerini araştırdığı ve görünür kılmaya çalıştığı “Git Üstüne Bir Şey Giy” isimli sergisini Eylül 2020’de İzmir’de açtı. Kent ve birey; hafıza ve mekan arasındaki ilişkiyi sorguladığı çalışmalarının yanı sıra kadın kimliğinin mevcut kültürel bağlamda oluşturulma biçimlerine, toplumsal cinsiyet konularına odaklanıyor, feminist sanat alanında fotoğraf temelli çalışmalar yapıyor.

www.gunselibaki.com/about