Belgesel Fotoğraf Atölyesi: Bir Anlama-Anlatma Yönteminin ABC’si

Danışman: Altan Bal

27 Ekim 2021, Çarşamba, 5 Hafta,

19:30 – 21:30