Cadı Avları: Kadınların Tarihinden Tüyler Ürpertici Bir Yaprak

İFSAK Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor! 

İFSAK Toplumsal Cinsiyet Grubu’nun, Fatmagül Berktay’ın konuk olarak katılacağı, “Cadı Avları: Kadınların Tarihinden Tüyler Ürpertici Bir Yaprak” adlı  söyleşi etkinliğine tüm üyelerimizi, fotoğraf ve sanatseverleri davet ediyoruz.

18 Nisan 2023, Saat 19.30 ‘da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda.

“Cadı Avları: Kadınların Tarihinden Tüyler Ürpertici Bir Yaprak”,

Köklü değişim, belirsizlik ve istikrarsızlık dönemlerinin kitlelerde yol açtığı eleştiri ve isyan duygularıyla baş etmek isteyen dinsel ve dindışı iktidar sahipleri bu duyguları başka yere kanalize etmek ve konformizi yaygınlaştırmak için kolay kabul edilecek tanımlara baş vururlar ve günah keçisi yaratmaya çalışırlar. Etkili olduğunu tarihin defalarca kanıtladığı bu yöntem, Batı Ortaçağı’nda cadı avlarında somutlaştı. Özellikle 15. Ve 16. Yüzyıllarda Kilise Şeytan’ın yeryüzüne inmiş olduğunu iddia ediyordu ve Şeytan’la işbirliği yapmak için en uygun aday, elbette “ilk günah”ın ve yeryüzündeki ıstırabın sorumlusu kadındı.

Bu söyleşide cadı avlarının tarihsel sergüzeştini konuşmanın yanı sıra, bir metafor ve pratik olarak hala bizimle birlikte olan günümüz cadı avlarını ve günah keçilerini de konuşacağız.

Fatmagül Berktay

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi olan Prof. Dr. Fatmagül Berktay eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile York Üniversitesi’nde (İngiltere) tamamladı. Tarih Vakfı kurucu üyesi ve Kadın Eserleri Kütüphanesi  Genel Kurul üyesi olan Berktay, İÜ SBF’de Siyaset Bilimi Anabilim Dalı Başkanlığı yaparak “Siyaset Teorisi”, “Siyasal Düşünceler Tarihi”,“Çağdaş Siyasal Teoriler”, “Demokrasi Teorisi”; Kadın Çalışmaları Bölümü’nde ise “Feminist Teoriler” derslerini verdi. ABD, Avrupa ve Avustralya üniversitelerinde de ders ve konferanslar veren Berktay’ın Siyaset Bilimi ve Kadın Çalışmaları alanlarında yurt içinde ve dışında yayımlanmış çok sayıda makalesi ve kitap bölümü bulunuyor. Yazarın Tek Tanrılı Dinler Karşısında Kadın (Metis, 1996) adlı çalışması Women and Religion adıyla Kanada’da (BlackRose Books, 1998), Tarihin Cinsiyeti  (Metis, 2003) adlı kitabı ise El Huviyye en Nisaiye ‘abr et Tarih  başlığıyla Lübnan’da yayımlandı ( Dar Kreideh, 2009). Politikanın Çağrısı (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2010) ve Dünyayı Bugünde Sevmek –Hannah Arendt’in Politika Anlayışı (Metis Yayınları, 2012) kitaplarından sonra Düşünme Etiği (Metis, 2021) adlı kitabı yayımlanan yazar, halen politik etik, politik kötülük ve feminist tarih üzerinde çalışıyor.

Afiş Tasarım: Sara Arslan