AFET DAYANIŞMA AĞI A.D.A. -Söyleşi

İFSAK Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Afet Dayanışma Ağı’nın söyleşi ve tanışma etkinliğine tüm üyelerimizi, fotoğraf ve sanatseverleri davet ediyoruz.
6 Ocak 2024, Saat 16.30 ‘da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda.

Ulusal çapta, yerelin ihtiyacını karşılamak amacıyla örgütlü, organize ve eğitimli ilk müdahale ekiplerini oluşturmak açısından öncü bir nitelik taşıyan “A.D.A” çalışması 2018 yılında başlatılmış olup, her geçen gün daha organize olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Afet Dayanışma Ağı; afet öncesi risk azaltma çalışmaları, afet sırasında doğru davranış şekillerinin uygulanması ve afet sonrası yaşanacak sorunların giderilmesi için eğitimli, beceriyle donatılmış ilk müdahale gücünün YEREL ölçekte sağlanmasına katkı vermek, YEREL potansiyelin afete karşı eğitilip örgütlenerek ortak çözümlerin geliştirildiği, yerel afet yönetiminde aktif rol almalarını hedefleyen bir yapı olarak kurulmuştur.

Afet Dayanışma Ağı ilkelerini;
Şeffaflık,
Gönüllülük
Tarafsızlık ve Evrensel İnsan Haklarına Saygı olarak benimsemiştir.

Farklı kanallardan yapılan çağrı duyurularıyla aynı amaç için grup oluşturan gönüllüler yüzyüze ve online seçenekleriyle öncelikle Temel Afet Bilinci ve sonrasında Yerel Afet Gönüllüsü eğitim modülleriyle temel eğitimlerini tamamlayıp sonrasında uygulama eğitimiyle teorik bilgilerini pekiştirirler ve ekip oluşturma aşamasına gelirler.

Temel Eğitim modülü;
Afet Bilinci
Hafif Arama Kurtarma
Temel Yangın
Temel İlkyardım
Afet Psikolojisi
Afet Haberleşmesi
Uygulama başlıklarından oluşmaktadır.

Ekip eğitiminin yanı sıra halkın bilinçlendirilmesine yönelik farkındalık eğitimleri, deprem ve yangın tahliye tatbikatları, kurumsal eğitimler aynı hızla devam etmektedir.

A.D.A gönüllüleri kendi eğitimlerinin yanı sıra farklı kurumların eğitimlerini de takip ederek ekip üyelerini tam donanımlı gönüllüler haline getirmektedir.İlkyardımcı, orman yangını gönüllüsü ve amatör telsizci belgesi bu çalışmaların içindedir.

Ülkemizin bir afetler ülkesi olduğu gerçeğinden yola çıkarak “her evde en az 1 afet gönüllüsü” hedefimize ulaşmak için yoğun çaba içindeyiz.Önceliğimiz risk azaltma çalışmalarına ağırlık vererek zarar görebilirliğimizi en aza indirebilmektir ve bu amaçla gönüllülerimize her türlü bilgi akışını kesintisiz sağlamakta ve gönüllülerimizin bu konudaki sorumluluklarını sık sık hatırlatarak Afet Bilinci Kültürünü günlük yaşamlarına yansıtmalarını hedeflemekteyiz.

Son söz; onbinlerce afet gönüllüsüne ihtiyaç var, biri neden siz olmayasınız?
Bize katılın!

Afiş tasarım: Sara Arslan