100.Yılda Yönetmenlerin (L. Akad, M. Erksan, H. Refiğ ve Y.Güney) Hakikati & Kameralarının Yansıttıkları-Fuat Ercan

İFSAK Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

İFSAK Sinema Birimi’nin, “Sinema Üzerine Söyleşiler” üst başlığında söyleşi dizisinin bu ayki konuğu; Fuat Ercan olacak. Konuğumuzla, yönetmenlerin hakikati ve kameralarının yansıttıklarını konuşacağımız söyleşi, sinema birimi moderatörlüğünde, 28 Kasım 2023 Salı günü, saat 19.30 ‘da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.yıl etkinlikleri yoğun değerlendirmelere konu oluyor. Değerlendirmeler de ideolojik/dünya görüşleri üzerinden Cumhuriyet düşüncesi süreklilik (değişen bir şey yok) ve kopuş (Cumhuriyet’le her şey değişti) ikilemi içinde ele alınıyor.

Sinema tarihimizi açısından etkin oldukları ölçüde çok da tartışılan dört yönetmenin farklılaşan düşüncelere sahip olduğu biliniyor. Bu çalışmada yönetmenlerimizin farklılaşan düşüncelerinden kısaca bahsedilecek ama esas olarak kameralarına yansıyan hakikat(ler)in peşine düşmeyi amaçlanıyor.

Yönetmenlerin filmlerinin yapılış tarihi değil, filmlerde döneme ilişkin önemli değişimleri işaret eden süreç zaman çizgisi üzerine aktarılacak. Osmanlı’dan günümüze değişim / dönüşüm kameranın yansıttığı /yansıtılan  değişimin anlamını veren fragmanlar (punctum effect) üzerinden tartışmaya açılacak.

Öz portre: Fuat Ercan (Prof.Dr.1964)

Kamu Yönetim bölümünde okuduktan sonra, siyaset ve sosyal bilimler, iktisat ve kentleşme alanlarında yüksek lisans doktora yapma. Otuz yıllık üniversite yaşamı siyasal iktidarın kararı ile bitmesi. Hakikati tek bir alana (disipline) boca etmeden farklı disiplinler arasındaki ara yüz de buluşturma çabası. Bu çabanın dile geldiği  getirildiği Kapitalizm ve Para, Modernizm Azgelişmişlik ve Kapitalizm, Eğitim ve Kapitalizm, Toplumlar ve Ekonomiler, Kanal İstanbul Projesi’ndeki Türkiye gibi kitaplarının dolaşıma girmesi. 

Diğer yandan da Türkiye’nin gündeminde olan eğitim, sağlık, enerji, su ve ekoloji gibi konulara sosyal bilimler ile sanat arasında bağlar kuracak şekilde ilgi duyma. Siyasal iktidar ile sermayenin yıkıcı faaliyetleri bu ilgiyi motive ediyor olması, yıkıcı faaliyetlere maruz kalanlara dili döndüğünce işleyişin bilgisini aktarma çabalarıyla geçen günler.

Afiş Tasarımı: Sara Arslan