UZAY ve İNSAN” Ali Balkı

Fotoğraf Gösterisi ve Söyleşi 

UZAY ve İNSAN” 
Ali Balkı

Ali Balkı, Deneysel  çalışmalar üzerinden geliştirdiği bu seri çalışmasını “İnsan ve Uzay”  ilişkisi üzerinden anlatmaktadır. Bu proje, içinde yaşadığımız sonsuz  evrende  objeler, mekanlar  ve sanat eserleri  üzerine  yeni  görme  biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Çalışmalarından örnekler göstererek söyleşisini  paylaşacaktır.

Ali Balkı , uzun yıllardır üzerine odaklandığı  çalışmalarında  görüşlerini  bazı  başlıklar altında ifade etmiştir.
 “Uzay  eski çağlardan beri  insanlığın ilgisine hep açık olmuştur.İnanıyorumki  “Uzay ve İnsan”  ilişkisi yeni bakış açıları geliştirmemize  açık ve yeni  ufuklar vermektedir.Bizleryeni çağın yaşam koşullarına,  gündelik yaşam koşturmasına  kendimizi kaptırmış, nerden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi unutmuş bir hayat yaşıyoruz. Bu sebep ile biricik dünyamızı  daha fazla tüketiyor ve hızlıca yok ediyoruz. “
Ürettiklerim  ile” Uzay ve İnsan”  ilişkisine bir kapı aralamak istedim. Evrensel değerlerin öne çıktığı, bilinç dünyamıza daha barışçıl  katkıda bulunan,  gezegenimize saygı duyan, hayal kurmayı ve  soru sormayı unutmayan yeni nesillerin yetişmesini umut ediyorum.

10 Ocak 2020, Cuma, 19:30
İFSAK Nurettin Erkılıç Gösteri Salonu