Sezin Melik Bozkurt

1981 yılında Karabük’te doğdu. Lisans eğitimlerini Selçuk Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde (2005) ve İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde (2019) tamamladı. Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümünde öğrenime devam etmektedir.  Vakıflar Genel Müdürlüğünde Şehir Plancısı olarak çalışmaktadır.

Üniversite döneminde eğitim alarak başladığı fotoğrafçılığa, 2010 yılında İFSAK’ta aldığı temel eğitim ile devam etti. 2015 yılından itibaren İFSAK’ta eğitmen yardımcısı olarak görev almaya başladı. Bu dönem içerisinde birçok proje, proje grubu, atölye ve seminerlerde yer almıştır. 2017-2018 yılları arasında İFSAK TFSF Delegeliği yapmış, 2019-2021 Döneminde İFSAK YK’da STK ve Fotoğraf Oluşumları İlişkileri Birimi Koordinatörü ve Egitim Biriminde Danışman Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Foto Galeri