Tematik Fotoğraf ve Kurgu

İFSAK Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Konuk olarak, Fotoğraf sanatçısı Esra Özdoğan’ı ağırlayacağımız etkinlikte; tematik fotoğraf ve kurgu üzerine konuşacağız ve Özdoğan’nın fotoğraf gösterisini izleyeceğiz.

Söyleşi, 02 Mayıs 2023, Saat 19.30 ‘da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonunda.

Söyleşide temel olarak kurgulanmış sahnelerle işleyen fotoğraf üzerinde durulacak ve belli bir tema etrafında işlenen fotografik seri mantığı ele alınacaktır. Fotoğrafın resim ve edebiyat gibi sanat dallarıyla olası yakınlıkları; belgesel gerçeklik ve kurgusal gerçeklik gibi fotoğraf mecrasının belli meseleleri tarihteki örnekleriyle işlenecektir. Öte yandan, Esra Özdoğan’ın bu sorunsallar üzerinden ürettiği Şüpheci Thomas fotoğraf serisi de bu konulara açıklık getirmesi açısından örneklerle ele alınacaktır.

Esra Özdoğan;

Saint-Michel Fransız Lisesi’ni ve Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansta aynı bölümde, daha sonra Sorbonne Nouvelle LGC’de Edebiyat Eleştirisi okudu. 2001-2003yıllarında Yapı Kredi Yayınları’nda Sanat Dünyamız ve Kitap-lık dergilerinin yayın kurulunda yer aldı ve yabancı yayınlar editörlüğünü üstlendi. Can Yayınları’nda 2005-2007 yılları arasında yayın yönetmen yardımcılığı ve editörlük yaptı. 2001’den itibaren Pera Müzesi, Sabancı Müzesi, İstanbul Modern, Koç Kitaplığı gibi kurumların kataloglarında edebiyat ve sanat üstüne makaleleri yayınlandı. Fransızcadan aralarında sanat kitaplarının ve sergi kataloglarının da bulunduğu elliye yakın kitabı Türkçeye aktardı. 2016-2019 yılları arasında Marmara Üniversite Fotoğraf Bölümü’nde yüksek lisansını yaptı. “Fotoğrafta Zaman ve Anlatı, Paul Ricœur’ün Üçlü Mimesis’i Odağında Jeff Wall ve Nan Goldin Örnekleri” başlıklı tezini tamamladı. Serbest yazarlık ve fotoğrafçılık yapıyor.

 

Fotoğraf üretimlerini belli edebi temaların ve mitosların görsel alana aktarımı biçiminde tasarlıyor. Fotoğrafın iki boyutlu, yassı ve maddesel yüzeyini gerçeğin geçmişte kalmış birebir izi olmaktan çok, çoğul okumalara açık bir hikayenin, bir olay örgüsünün kurgusal biçimi olarak işliyor. Kimi zaman sanat tarihine referansları da olan fotoğraf üretimlerini edebi bir zamansallık fikri üzerine kurmaya çalışıyor. Fotoğrafta gerçeklik sorgusu üzerinden yol aldığı işlerinde, dış gerçeklikten çok sahne ve soyut kavramlardan, simgesel jestlerden ve edebiyattan beslenen görsel-dramatik bir yapı kurmayı amaçlıyor.

Afiş tasarım: Sara Arslan