Sinemada Faşizmin Ayak Sesleri /İradenin Zaferi’nden Abluka’ya/ Söyleşi

Sinemada Faşizmin Ayak Sesleri /İradenin Zaferi’nden Abluka’ya/ Söyleşi
İFSAK Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

İFSAK Sinema Birimi’nin, “Sinema Üzerine Söyleşiler” üst başlığında söyleşi dizisinin bu ayki konuğu; Fuat Ercan olacak. Sinema birimi moderatörlüğünde, 7 Mayıs 2024 Salı günü, saat 19.30 ‘da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda.


Adorno faşizmin yeniden yükseleceği konusunda uyarmıştı. 1970’lerde dünya ölçeğinde başlayan ulus-devlet destekli sermayenin saldırısı toplumların yeniden üretimini imkansız bir aşamaya getirdi. Kitleler Adorno’yu haklı çıkarmak istercesine bunalımdan çıkış için güçlü liderlere/iktidarlara yöneltildi/yöneldiler.
Otoriter / faşist hareketler ve iktidarlar dünya ölçeğinde gerçekleşen otoriterleşme eğilimleri faşizmle ilgili tartışmaları gündeme taşıdı.
Faşizme ilişkin filmler geçmiş ve şu an için ne ifade ediyor.
Faşizmin ilk filmi İradenin Zaferi’nden Türkiye’de gündemi içeren film fragmanları sohbetimize eşlik edecek. Fragmanlar eşliğinde faşizm üzerine birlikte sohbet edeceğiz.

Fuat Ercan (Prof.Dr.1964)
Kamu Yönetim bölümünde okuduktan sonra, siyaset ve sosyal bilimler, iktisat ve kentleşme alanlarında yüksek lisans doktora yapma. Otuz yıllık üniversite yaşamı siyasal iktidarın kararı ile bitmesi. Hakikati tek bir alana (disipline) boca etmeden farklı disiplinler arasındaki ara yüz de buluşturma çabası. Bu çabanın dile geldiği getirildiği Kapitalizm ve Para, Modernizm Azgelişmişlik ve Kapitalizm, Eğitim ve Kapitalizm, Toplumlar ve Ekonomiler, Kanal İstanbul Projesi’ndeki Türkiye gibi kitaplarının dolaşıma girmesi.
Diğer yandan da Türkiye’nin gündeminde olan eğitim, sağlık, enerji, su ve ekoloji gibi konulara sosyal bilimler ile sanat arasında bağlar kuracak şekilde ilgi duyma. Siyasal iktidar ile sermayenin yıkıcı faaliyetleri bu ilgiyi motive ediyor olması, yıkıcı faaliyetlere maruz kalanlara dili döndüğünce işleyişin bilgisini aktarma çabalarıyla geçen günler.

Afiş tasarım: Sara Arslan