Rönesans’tan Fotoğrafa

Danışman: Gül Ilgaz

01 – 08 – 15 – 22 Şubat 2021 

Bu seminer dizisinde; Fotoğraf Sanatının temelini ve çıkış noktasını oluşturan “Resim Sanatına” tarihsel ve kavramsal bir bakış sunulacaktır. Sunumda ayrıca Fotoğraf ve Resmin hangi ortak kavramlarda buluştuğu konu edilecektir. Resimsel bilginin fotoğraf sanatçıları için ufuk açıcı bir önemi vardır. Bu sunumda fotoğrafik bilgilerin kaynağının hangi resimsel ögelerden geldiği üzerinde durulacaktır. Rönesans’tan 20. Yüzyıla kadar önemli sanat akımlarında öne çıkan ve zaman içinde farklılaşan üslup özellikleri görsel örnekler eşliğinde incelenecektir.

4 Hafta

01 Şubat Pazartesi Saat 19:30 – Rönesans ve Barok dönemde fotoğrafın da temel kavramlarından olan ışık ve perspektif temel alınarak bu dönemler arasındaki üslup farklılıkları incelenecektir.

08 Şubat Pazartesi Saat 19:30 – Neo Klasik Dönem ve Romantik dönem arasındaki karşıtlıklar Fotograf Sanatının en önemli ögelerinden olan kompozisyon açısından ele alınacaktır.

15 Şubat Pazartesi Saat 19:30 – Realizm ve Impressionizm akımlarında yansımalar ve atmosferik perspektif unsuru ele alınacak, fotoğraf makinasının icadının resim sanatının değişimini nasıl etkilediği irdelenecektir.

22 Şubat Pazartesi Saat 19:30 – Fovizm ve Expressionizm akımlarında renk ve ifadenin sanat eserlerindeki yeri görsel örneklerle aktarılacak.

İFSAK SEMİNER VE ATÖLYELER BİRİMİ

Seminer ile ilgili daha detaylı bilgi almak için;

Tel: 0212-292 42 01

E-Mail: iletisim@ifsak.org.tr

Danışman hakkında,
Gül Ilgaz 1962 yılındaİstanbul’dadoğdu. Sanat eğitiminiMimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar FakültesiResimbölümündetamamladı. Sonra sırasıylaBard College – New York, Savannah College of Art and Design – Georgia, Banff Center – Calgary’deçeşitlieğitimlerekatıldı. 2003 yılında 50.Venedik Bienalinde Türkiye Pavyonunda fotograf çalışmalarısergilenmişolansanatçınınçalışmaları İstanbul Modern Sanat Müzesinin daimî koleksiyonunda bulunmakla birlikte, pekçokyurtiçi ve yurt dışıkoleksiyonda da yeralır.1990 yılındangünümüzeçalışmalarında; fotoğrafik imgeler, video projeler ve mekânyerleştirmelerkullanır. Fotoğrafı sanatsal çalışmalarında bir aracı olarak kullanan sanatçının katıldığı sergilerin bazılarını aşağıda görebilirsiniz.

2020 “Kırılma Noktası”, Milli Reasürans Sanat Galerisi, İstanbul
2018 “Birlik”, Antonino Sanat Galerisi, İstanbul
2017“Photopolis”Fotoğraf Sergisi Anna Leonowens Gallery, Halifax, Kanada
2017 “Beni Bul” Fotoğraf Sergisi, Aksanat, İstanbul
2017 “İstanbul Codex” İmago Mundi, Benetton Collection, Palermo, İtalya
2016“Foto Istanbul, Uluslararası Fotograf Festivali”,İstanbul
2015 “Sanatçı ve Zamanı” Istanbul ModernSanat Müzesi, İstanbul
2014“Komşular” İstanbul Modern Sanat Müzesi ,İstanbul
2013“Geçmiş ve Gelecek” İstanbul Modern Sanat Müzesi” Istanbul
2012 “Familiar/Aşina”, Spass Gallery, Rochester, New York, USA
2012 “Turquoise” Galerie Maurits van de Lear, Den Haag, Hollanda
2011 “Hayal ve Gerçek”, İstanbul Modern Sanat Müzesi, İstanbul
2011“Before it gets dark”Solo Show, Daire Art Gallery, İstanbul
2010“Floating Volumes”,Frise Art center, Hamburg, Almanya
2009“Istanbul Meets Europe”, Apollonia, St-art Contemporary Art Fair, Strasbourg, Fransa
2009 “Istanbul Next Wave” Akademie der Künste, “Under my feet I want the world, not heaven)”, Berlin, Almanya