Protesto – Vehbi Koca

İFSAK Etkinlikleri Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Konuk olarak, Vehbi Koca’yı ağırlayacağımız etkinlikte; Koca’nın “Protesto” adlı fotoğraf gösterisini izleyeceğiz.

Söyleşi, 03 Ocak 2023, Saat 19.30 ‘da İFSAK Nurettin Erkılıç Salonunda.

Protesto;

Kelime anlamı itibariyle yersiz ve gereksiz olduğu düşünülen bir uygulamaya, düşünceye veya davranışa karşı aksi yönde tepki gösterme, karşı çıkma; bu konuda ortaya konulan toplumsal ya da bireysel eylem demektir.

Demokrasilerde ‘protesto’ devletin yurttaşlarına bir hediyesi değil – onların en temel hakkıdır. Protestonun amacı yoksulların, ezilenlerin haksızlığa, uğrayanların sesini ve tepkisini duyurmak için örgütlü ve etkili hareket etmektir. Toplumsal, sınıfsal ya da bireysel protestolar, muhalefetin tezahürleri ve acil politika değiştirme ihtiyacının bir ifadesidir. Medyanın kapsamını yönlendirerek, parlamenter eylemleri katalize ederek ve kamuoyunu değiştirerek, şiddet içermeyen protestolar olumlu sosyal değişimin arkasında bir güç olagelmiştir. Başka bir deyişle, protesto, insanların toplumda olan bir şey hakkındaki görüşlerini açıkça ifade etmek için başkalarıyla bir araya geldiği ortak bir olay veya eylemdir. Bir protesto için çeşitli potansiyel hedefler vardır: kamuoyunu etkilemek, adaletsizliğe dikkat çekmek ve bilgi paylaşmak,   kitlelere sesini duyurmak onların desteğini kazanmak, kamu politikasını veya mevzuatını halkın çıkarlarını gözeterek olumlu yönde değiştirmek, bir konu hakkında daha fazla bilgi edinmek, konu hakkında sorumluluk hisseden ve tanıklık eden diğer insanlarla bağlantı kurmak. Protestolar ayrıca ilham ve daha büyük bir hareketin parçası olma hissi de sağlayabilir. Protestoların kapsayıcı en temel amacı değişim talep etmektir.  

Güçlülere karşı mücadele, nesillere dayanan bir gelenektir. Değişim genellikle güçlüler tarafından verilen bir hediye olarak sunulur, ancak aşağıdan gelenlerin mücadelesi ve fedakârlığıyla ilgisi vardır. Özellikle son 20 yılda dünyanın göstermiş olduğu sosyal, kültürel, politik ve küresel değişimler ve çürümeler nedeniyle toplumsal muhalefetin tavrı ve karşı duruşu daha ’da önemli hale gelmiştir. Ortadoğu’da yaşanan yıkıcı savaşlar, küresel bozulmalar ve ekonomik buhran protesto hakkını çok daha önemli hale getirmiştir. Biriken bu sorunlar toplumun her kesimini ilgilendiren hayati meselelerdir. Belgesel fotoğrafçı olarak, hayatı tehdit eden tüm bu olumsuzluklara olan duyarlılığın ve değişimin sadece ortak ve güçlü bir sesle durdurulabileceğine inanıyorum. Fotoğraflarım bu gelişmelerin ışığında belgelediğim son 20 yılda farklı politik ve sosyal amaçlı protestolardan oluşan çalışmalardır ve konuların güncelliği de göz önüne alınarak arşivimden derlenmiştir.

 

Vehbi Koca;

Türkiye doğumlu bir belgesel ve kreatif fotoğraf sanatçısıdır.  Londra’da yaşıyor ve çalışıyor. Fotoğrafta 35 yılı aşkın deneyimiyle Koca, Birleşik Krallık ‘ta ve uluslararası alanda bir dizi belgesel ve sosyal fotoğrafçılık yaptı. Ayrıntılara dikkat eden, kararlı ve duygu yoğunluğu üst seviyede bir sanatçıdır.

“Vehbi Koca, çağımızın en yetenekli fotoğrafçılarından biri olup hem Doğu hem de Batı kültürlerini özümsemiş, bir sanatçı duyarlılığına sahiptir. Amacı, konularının ana teması olan insan ve onun yaşadığı koşulları irdelemektir. Moris Farhi (Pen international 2001)

Westminster Üniversitesi’nde Fotoğraf ve Sinema yüksek lisansını tamamlayan Vehbi Koca, çeşitli fotoğraf stok ajanslarında serbest fotoğrafçı olarak çalışmaktadır. 2004 yılında “Uzak Ülkeler” adlı belgesel projesiyle Büyük Britanya `Binyıl Komisyonu` tarafından ödüle layık görüldü. İFSAK tarafından düzenlenen 1. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Bienali’nde “City: Chaos and Charm” adlı fotoğraf projesinin oluşumuna katkıda bulundu. Vehbi’nin çalışmaları İngiltere, Türkiye, ABD ve K. İrlanda’da kapsamlı bir şekilde sergilendi ve yayınlandı. Şu anda serbest fotoğrafçı olarak çalışıyor ve çeşitli eğitim kurumlarında kreatif dijital medya ve fotoğraf dersleri veriyor.

https://www.facebook.com/vehbi.koca

https://www.instagram.com/vehbikoca/

vkoca60@gmail.com

Afiş Tasarım: Sara Arslan