Mayıs 2022 Ayın Fotoğrafı Sonuçları

Konu: “Sanatta Değişim“

Danışman: Gül Ilgaz