Mal Meydanı’ Kadir Ekinci

Sergi Açılışı
‘Mal Meydanı’
Kadir Ekinci

En eski yerleşimlerden biri olarak zengin bir tarihi dokuya ve donanıma sahip olan Kars, Ülkemizin en doğusunda olması ve iklimsel özelliği nedeniyle de fotoğrafçıların ilgisini çekmektedir. Ancak, ben doğduğum, çocukluğum ve ilk geçliğimi yaşadığım kenti içerden bir yaklaşımla, sanatsal duygular katarak, her mekânda, her mevsimde oradaki yaşamı, ışığın süzgecinden geçirip hissettiğim o gizemli havayı fotoğraflarıma taşıyıp, içinden geldiğim toplumsal kültüre fotoğrafik bir dille tanıklık etmeye çalışıyorum.

Bu kapsamda; Kars’ta bir yaşam kültürü olan \’MAL MEYDANI\’nı (Hayvan Pazarı) 2006-2016 yılları arasında 10 yıllık bir süreçte konu olarak seçip çalıştım. Alış-veriş, genel yaşam ve hayvanla uğraşan insanların yaşam biçimlerini fotoğrafladım. Amacım; çok eski bir geçmişi olan bu kültürün zaman ve mekana bağlı olarak yok olmaya başlaması nedeniyle, yörenin kültür değeri olarak belgelenmesini sağlamaktı.
Sergimize tüm sanatseverlerimizin davetlidir.


02 Şubat 2019, Cumartesi, 16:30
İFSAK Galeri