KUZEY KORE-Hayrettin Kağnıcı Fotoğraf Gösterisi

KUZEY KORE-Hayrettin Kağnıcı Fotoğraf Gösterisi
 
Kuzey Kore, Dünyanın dışa en kapalı ülkesi. Babadan oğula geçen demokratik! başkanlık sistemi,. 
Burayı üç başlık altında incelemek gerekir. Gösterilen ve anlatılanlar, gösterilmeyenler – anlatılmayanlar ve bütün sistemin böyle bir ekonomi ile nasıl döndüğü bilmecesi. Gülmenin ve şaka yapmanın doru olmadığı, herkesin benzer saç traşı yaptırdığı, bütün ülkenin devlet memuru statüsünde olduğu, herkesin birbirinden çekindiği atom bombası ile dünyayı tehdit eden gizemli ülke Kuzey Kore.
 
Joche ,  K.Kore’nin resmi ideolojisi ve temel felsefesi. Marsist ideolojisinin biraz olgunlaşmış, toparlanmış hali.” İnsan kendisinin ve kaderinin efendisidir”, “insan her şeye karar verir, kendine güven kendine inan”,” uluslararası politika, askeri ve ekonomik bağımsızlık”