İFSAK 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı

İFSAK Ailesi’nin Değerli Üyeleri;

2021-2023 Yılı Faaliyet Raporu ve Denetim Birimi Raporları üyelik sistemine yüklenmiştir. Aşağıdaki linkten giriş yapabilir ve menü üzerinden  sayfalar başlığı altından raporlara ulaşabilirsiniz. 

22 Ocak 2023 Pazar günü yapılan 55. Olağan Genel Kurul toplantısı için yeterli çoğunluk sağlanamamış olup ikinci toplantı daha önceden de duyurulduğu gibi 29 Ocak 2023 Pazar günü Saat 11.00’de  ‘Kurtuluş Cad. No:114 Kurtuluş / İstanbul’ adresinde bulunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Toplantı salonunda yapılacaktır. 

Derneğimiz Tüzüğünün 10.maddesi gereği, Genel Kurula, aylık ödeme (aidat) borcu olmayan üyelerimiz katılabilecek olup, aylık ödeme borcu olan üyelerimizin en geç 21 Ocak 2023 tarihine kadar tüm borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen Olağan Genel Kurul Gündeminde de belirtildiği gibi söz konusu Olağan Genel Kurul toplantımızın maddelerinden birisi de yeni dönem (2023-2025) için Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurullarının seçimidir. Olağan Genel Kuruldan önce, derneğimizin yönetimine aday olacak grupların kendilerini tanıtma amacı ile hazırlayacakları sunumların tüm dernek üyelerimize ulaştırılabilmesine yardımcı olmayı, mevcut yönetim tarafından gerçekleştirilmesi gereken demokratik bir görev olarak görüyoruz.

Bu düşünce ile, yönetime aday olacak grupların, ‘grubun üyeleri, amaçları, hedefleri,…’ gibi konularda hazırlayacakları sunumlarını İFSAK İdari Bürosu’na (iletisim@ifsak.org.tr) iletebilecekleri hususunu bilgilerinize sunuyoruz. Gelen sunum dosyaları üyelerimizin tamamına e-posta ile gönderilecektir.

55. Olağan Genel Kurul Toplantımıza tüm dernek üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla,
İFSAK YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1- Açılış ve Divan heyetinin seçimi
2- Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının okunması
3- Yönetim ve Denetim kurulu raporlarının görüşülmesi
4- Yönetim Kurulunun aklanmasının oylanması
5- Denetim Kurulunun aklanmasının oylanması
6- Genel Kurul tarafından Dernek giriş ödentisinin, aidatlarının ve ödeme periyodunun belirlenmesi
7- Genel Kurul tarafından Dernek kasasında tutulabilecek azami tutarın belirlenmesi
8- Tüzük Değişikliğine ilişkin önerilerin görüşülmesi ve karar bağlanması
9- Yeni dönem tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması
10- Yeni dönem için Yönetim, Denetim ve Disiplin kurulunun seçimi
11- Dilekler ve kapanış

ÜYELİK SİSTEMİ