İFSAK 27. Doğa Kültürü ve Fotoğrafı Semineri

İFSAK 27. Doğa Kültürü ve Fotoğrafı Semineri

Danışman: Ali İhsan Gökçen
5 Ders + 1 gezi