Fotoğrafın İyileştirici Gücü: Fototerapi ve Terapötik Fotoğrafçılık- Söyleşi

İFSAK Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Fotoğrafın İyileştirici Gücü: Fototerapi ve Terapötik Fotoğrafçılık- Söyleşi

Deryal Yüksel  ile Fotoğrafın İyileştirici Gücü üzerine yapılacak söyleşi etkinliğine tüm üyelerimizi, fotoğraf ve sanatseverleri davet ediyoruz.

09 Kasım 2023, Saat 19.30 ‘da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda.

Fotoğraf, bir anı yakalamakla ile aynı zamanda duygu, düşünce ve deneyimleri de ifade eder. “Fotoğrafın İyileştirici Gücü: FotoTerapi ve Terapötik Fotoğrafçılık” etkinliği, fotoğrafın fotoğrafın iyileştirici psikolojik etkilerini, fotoğraf çekmenin ve incelemenin terapötik sürecini ele alacak.

Bu etkinlik, fotoğrafın psikolojik ve terapötik yönlerini derinlemesine inceleyecek ve katılımcılara, fotoğrafçılığın kendini ifade etme, düşünme ve iyileşme süreçlerine nasıl etki edebileceğini gösterecektir.

Etkinlik, iki bölümden oluşmaktadır: FotoTerapi ve terapötik fotoğrafçılığa kısa bir giriş ve ardından interaktif bir atölye çalışması. İlk bölümde, terapötik fotoğrafçılık ve FotoTerapi kavramlarına dair temel bilgiler verilecek, bu alanlardaki temel teknikler ve yöntemler katılımcılarla paylaşılacaktır. İkinci bölümde ise, bu tekniklerden biri uygulamalı olarak deneyimlenecek ve katılımcılar, çektikleri fotoğraflar üzerinden duygu, düşünce, tema ve imgeleri keşfedecekler.

Etkinlik, fotoğrafçılığa ilgi duyan ve fotoğrafın iyileştirici gücünü keşfetmek isteyen herkese açıktır. Amatör fotoğrafçılar, profesyonel fotoğrafçılar, psikologlar, terapistler, sanat terapistleri ve sanatseverler, bu etkinlikte bir araya gelerek fotoğrafın terapötik potansiyelini keşfedecekler.

Katılım İçin Not:

İnteraktif atölye için yanınıza kendi çektiğiniz veya ilginizi çeken en az beş tane fotoğraf getirmenizi rica ediyoruz. Bu fotoğraflar, atölye süresince yapılacak olan yönerge ve paylaşım için kullanılacaktır.

Deryal Yüksel;

Boston Üniversitesi Psikoloji bölümünü tamamladı ve Queen Mary University of London’da “Psychological Therapies” yüksek lisans programını “The Effect of Mentalization-Based Treatment on Symptoms of Individuals With Borderline Personality Disorder” konulu tezini bitirerek mezun oldu. Kendi ofisinde bireysel terapi seansları ve Fransız Lape Hastanesi’nde sanat terapi seansları yürütmektedir. Fotoğraf ile psikoloji bilgisini birleştirerek, bu iki alanı kapsayan çeşitli çalışmalar ve eğitimler düzenlemektedir. Fotoğraf ve psikoloji arasındaki ilişki üzerine yaptığı çalışmalar, bireylerin iç dünyalarını anlamalarına ve kendilerini daha iyi ifade etmelerine yardımcı olmaktadır.

Afiş tasarım: Sara Arslan