“Endülüs” Fotoğraf Gösterisi -Söyleşi

İFSAK Etkinlikler Tüm Hızıyla Devam Ediyor!

Mevlut  Maşalacı’nın konuk olarak katılacağı, “Endülüs” konulu Fotoğraf Gösterisi -Söyleşi etkinliğine tüm üyelerimizi, fotoğraf ve sanatseverleri davet ediyoruz.

15 Şubat 2024, Saat 19.30 ‘da İFSAK, Nurettin Erkılıç Salonu’nda. 

Başkenti Şam’da bulunan Emevi Devleti, 7. Yüzyılda Kuzey Afrika’yı ele geçirmişti.8.yüzyılın başında Emevi Devleti’nin Kuzey Afrika’daki valisi olan Musa Bin Nusayr,Emevi Halifesi Velid Bin Abdülmelik’in desteğiyle bir Berberi kumandan olan Tarık Bin Ziyad’I Cebelitarık Boğazını geçirerek İber Yarımadası’na gönderdi.O zamanlar İber Yarımadası Germen asıllı bir ulus olan  Vizigotların elindeydi ve başkentleri Toledo kentinde bulunuyordu.Tarık Bin Ziyad’ın savaşta bozguna uğramaması için geri dönüş olasılığını kaldırmak üzere kendi gemilerini yaktırdığını belirtilir.Tarık Bin Ziyad,Vizigot Kralı Rodrigo’yu yenilgiye uğratınca krallık yıkıldı ve İber Yarımadası’nın güney kısımları kısa bir süre içinde Müslümanların eline geçti.

750 yılına kadarEndülüs Emevileri’nin gönderdiği valiler tarafından yönetildi.750 yılında Abbasiler,Bağdat’ta halifeliklerini ilan ettiler ve Emevi hanedanından Abdurrahman bin Muaviye,Endülüs’e kaçarak kendisini Emevi emiri ilan ederek Cordaba (Kurtuba) kentinkendine başkent yaptı.

Arapların çeşitli Sultanlık dönemleri sonrası Gırnata (Granada) Sultanlığı Beni Ahmer Devletinin yıkılışı ile İspanya’daki 781 yıllık İslam varlığı sona erdi.

İspanya kralı 3.Felipe 22 Eylül 1609 tarihli bir fermanla Müdeccenleri (Vergi verip ispanya’da kalan müslümanlar) İspanya’dan kovdu.Çoğu cami,kümbet,medrese,köşk,saray ve eşsiz yapılar yıkıldı veya tahrip edildi.Müslümanlar kadın,çocuk fark etmeksizin katledildi. Veya İspanya dışına göç etmeye zorladı.300.000 kadar Müdeccen,vatanlarını terk ettiler.Böylece Müslümanların İspanya’daki izi silinmiş oldu.

Mevlut Maşalacı;

1955 yılında İstanbul’da doğmuştur. Fotoğrafla tanışması  1967 yılında 1. Sınıfında okuduğu Göztepe orta okulunda kurulmuş olan  karanlık odayla tanışmasıyla başlar.1975 yılında ilk Slr 50 mm. Rus malı Zenıth marka fotoğraf makinasını satın alır. Ardında evde kendine bir karanlık oda kurar.Tek kılavuzu o yıllarda almış olduğu Aydemir Gökgöz’ün Bütün yönleriyle fotoğrafçılık kitabıdır.Ayrıca,  İfsak ve Anafod üyesidir.

1980 yılına kadar siyah beyaz  fotoğraf çekmiş olup 1980 yılı itibariyle Canon AE-1 makine sahibi olmasıyla beraber dia pozitif film çekmeğe başlar .Dijitale (2008) başladığında dijitalin analogdan ayrı bir dünya olduğunu anlamıştır.

Türkiye’nin büyük kısmını  fotoğraf amaçlı gezip fotoğraflamıştır.Ayrıca Avrupa’da yüzün üzerinde şehirde ve bir o kadar kasabasında fotoğraflar çekmiştir.2011 Mayısında Fototrek’le Nepal ve aynı grupla Kasım ayında Kuzey Hindistan’a fotoğraf  gezisi yapmıştır.Ayrıca 2011 Haziran ayında Rusya, 2012 mart ayında  ise başka bir grupla Güney Hindistan’a(Goa-Kerala),Ardından Sri-Lanka’ya gitmiştir.2013 Mayıs ayında  İran’ın önde gelen şehirlerinde fotoğraf amaçlı gezilere katılmıştır.Ekim 2013 de Atayurdu Özbekistan’a  fotoğraf amaçlı gitmiştir.Ocak- Mart 2014 de 43 günlük Uzakdoğu (Laos,Kamboçya,Myanmar ve Tayland) fotoğraf gezisini gerçekleştirdikten hemen sonra Kudüs veFas fotoğraf gezilerini de gerçekleştirmiştir.

Balkanlar’da Osmanlı miraslarını fotoğraflamıştır.  THY’nin Skylife dergisi tarafından Ocak 2014 sayısında son otuz yılın Balkanlar  Fotoğrafçısı seçilmiştir.Gezilerde en çok etkilendiği  olay Özbekistan’da Maveraünnehir ve Amu-Derya (Ceyhun) Nehrini görmek ve havasını teneffüs etmektir.

   Ege ve Akdeniz fotoğrafları Alman ve İngiliz dergilerinde  yayımlanmıştır. Yurtiçinde ise çok sayıda dergilerde fotoğrafları yayımlanmıştır.Televizyon ve gazete ropörtajları  da mevcuttur.Prag isimli ilk kişisel sergisini 2002 yılında Fototrek’te açmıştır.Dünya Notları sergisini Şubat 2013 yılında Photoworld Fotoğraf Merkezinde  açmıştır.Aynı sergi İzmir’de Fotohane Fotoğraf  kulübünde yer almıştır. Ocak 2015 te Üyesi olduğu İfsak’ta Düya Notları-2 sergisini  açmıştır.02 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul  Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul konulu fotoğraf sergisi Cemal Reşit Rey Kültür Merkezinde sergilenmiş olup kitapı basılmıştır. Ayrıca birçok karma sergiye de katılmıştır Bugüne kadar yirmiye  yakın dia ve dijital fotoğraflardan oluşan fotoğraf gösterilerini Anafod,  Fototrek,Photoworld,İfsak ,Foder (Kıbrıs) İzmir Fotohane,Antalya Anfad veFethiye Fotoğraf kulübünde  yapmıştır. Bunların da bir kısmı basında yer almıştır.

 

Afiş tasarım: Sara Arslan