Seyahat odaklı fotoğraf portfolyosu üzerine…

Danışman: Özhan ÖZDE

Süre: Çevrimiçi 2 oturum (Katılımcıyla birlikte belirlenecek)