Belgesel Fotoğraf Atölyesi: Bir Anlama-Anlatma Yönteminin ABC’si

Danışman: Altan Bal
14 Ekim 2020, Çarşamba, 4 Hafta,
 
19:30 – 21:30

Belgesel Fotoğraf  insan olma hallerinden ortaya çıkan, günlük hayatın dinamikleriyle görünür halen gelen “öyküleri”  en az 10-15 fotoğrafla anlatma yöntemidir. Biçimsel olarak güçlü fotoğrafların bir öykü etrafında yan yana gelmesiyle  oluşur  ve her anlatı da olduğu gibi anlatıcısından derin izler taşır.

Atölye kapsamında öncelikle anlamaya çalışacağız. Belgesel fotoğrafın ne olduğunu, ne olmadığını tartışacağız.  Önce fotoğrafın daha sonra da  Belgesel  Fotoğrafın gramerini çalışıp, fotoğrafla basit cümleler kurmak üzerine beyin fırtınaları yapıp, ödevler çekeceğiz.

Katılımcılar atölye sonunda, İFSAK Belgesel LAB’a başvurma hakkına sahip olacaktır. Başvurular arasından seçilen öğrencliler İFSAK Belgesel Lab çatısı altında çalışmalarına devam edebileceklerdir. İFSAK Belgesel Lab’a katılabilmek için İFSAK Üyesi olmak şarttır.

İFSAK SEMİNER VE ATÖLYELER BİRİMİ

EKİM 2020   

Atölye ile ilgili daha detaylı bilgi almak için;

Tel: 0212-292 42 01

E-Mail: iletisim@ifsak.org.tr

Web: https://www.ifsak.org.tr

Danışman hakkında.

Danışman Profili

Atölyenin Tüm Geliri İFSAK’a kalacaktır.