Ayın Fotoğrafı Etkinliği Yönetmeliği – 2022/2023

 

İFSAK – İSTANBUL FOTOĞRAF VE SİNEMA AMATÖRLERİ DERNEĞİ

“Ayın Fotoğrafı Etkinliği” Yönetmeliği – 2022/2023

 

AMAÇ

İFSAK Ayın Fotoğrafı Etkinlikleri, dernek üyelerinin teknik bilgi, becerilerini geliştirmek ve değerlendirmek amacı ile düzenlenmektedir.

KATILIM                               

İFSAK Ayın Fotoğrafı Etkinlikleri İFSAK Nurettin Erkılıç salonunda video projeksiyon ile  yansıtma yöntemi ile yapılır, etkinliğe aidat borcu olmayan tüm İFSAK üyeleri katılabilir. (Koşulların elvermediği durumlarda çevrim içi olarak Zoom programı  üzerinden yapılacaktır  , etkinliğe aidat borcu olmayan tüm İFSAK üyeleri katılabilir.)

BAŞVURU

Fotoğraflar İFSAK İdari Bürosuna elden bir USB bellek olarak teslim edilir. E-mail ile gönderilen fotoğraflar ve aşağıda belirtilen son teslim saatinden sonra getirilen fotoğraflar kabul edilmez.

(Koşulların elvermediği durumlarda çevrim içi yapılan etkinliklerde fotoğrafları ifsakayinfotografi@gmail.com adresine Ad – Soyad ve telefon numaraları  ile gönderilmelidir. Mail konusuna “ Ayın Fotoğrafı Etkinliği içindir “ yazılması gerekmektedir.  Aşağıda belirtilen son teslim saatinden sonra gönderilen fotoğraflar kabul edilmez.)

TEKNİK DETAYLAR

1. Etkinliğin konusu doğrultusunda fotoğrafçı eserini tercih ettiği teknikte hazırlamak ve sunmakta serbesttir. Fotoğrafçı etkinliğe, geleneksel veya sayısal manüplasyon (başkalaştırma) tekniklerini kullanarak hazırladığı eserlerle katılabilir. Fotoğrafların geleneksel veya sayısal tekniklerle üretilmesi tamamen fotoğrafçının tercihidir. Etkinliğin düzenlenme şekli video projeksiyon ile yansıtma olduğundan nihai iş, sayısal ortama geçirilmiş 2. maddede belirtilen teknik özelliklere sahip bir şekilde teslim edilmelidir.                             

2. Fotoğrafların uzun kenarı dikey düzlemde 1440, yatay düzlemde 1920 pikselden fazla olmamak üzere 300 dpi çözünürlükte JPEG formatında olmalıdır ayrıca otoğrafların her birisi 10 MB’ı geçmeyecek büyüklükte olmalıdır.                                 

3. Tekli fotoğraf seçimlerde katılımcılar en fazla dört (4) adet fotoğraf teslim edebilirler.

4. Üçlü serilerde, her 3’lü seri için seride yer alan 3 fotoğraf ayrı ayrı, ayrıca bu üç fotoğrafın kolajlanmış hali dördüncü fotoğraf olarak teslim edilmelidir. Kolajlar sunulan 3 tek fotoğrafın bütününü kullanarak ve herhangi bir değişiklik yapmadan -kırpma, yansıtma, yeniden renklendirme, üst üste bindirme vs. teknikler kullanmadan- hazırlanmalıdır. Kolajlar katılımcının kendisi tarafından yapılmalıdır, İFSAK İdari Büro personeli fotoğrafların kolajlanması konusunda kesinlikle yardımcı olmayacaktır. Kolajı olamayan seriler etkinliğe kabul edilmez. Katılımcılar en fazla dört (4) seri teslim edebilirler.

ETKİNLİK

1. Fotoğraf teslim saati en son 19.15, etkinlik başlama saati 19.40’dır.

(Koşulların elvermediği durumlarda çevrim içi yapılan etkinliklerde Fotoğrafları etkinlik günü  en geç saat  en son 18:00 ye kadar ifsakayinfotografi@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir. Etkinlik saat 19:40  da Zoom programı  üzerinden yapılacaktır. Zoom program linki etkinliğe fotoğraf gönderen katılımcısı üyelere mail yolu ile gönderilecektir.   )                                                                              

2. Yorumcuların, her fotoğrafı belirlenmiş konu kapsamında ve teknik/estetik açıdan değerlendirmeleri ve eleştirmeleri beklenmektedir.  

3. Yorumcular ve tüm sezonun konuları sezon başında İFSAK tarafından duyurulur ve web sitesinde yayınlanır, ayrıca ilgili ayın başında üyelere hatırlatma mesajı gönderilir. İFSAK Etkinlik Birimi elde olmayan nedenlerle seçicinin hazır bulunamaması durumunda etkinlik gününü değiştirebilir ve bunu öncesinde üyelerine duyurur.

4.Etkinlik en az üç katılımcı ile yapılır. Üç katılımcıdan daha az sayıda katılımcının hazır bulunması durumunda etkinlik bir sonraki haftaya ertelenir ve ertelenen günde katılımcı sayısına bakılmaksızın gerçekleştirilir.

5. Daha önceki İFSAK Ayın Fotoğrafı Etkinliklerinde başarılı olan fotoğraflar etkinliğe tekrar katılamaz.

6. Etkinliğe katılan fotoğraflar tek seçici tarafından değerlendirilir. En çok üç adet başarılı fotoğraf seçilebilir, seçici yeterli sayıda başarılı fotoğraf görmediği takdirde üç (3) başarılı fotoğraf seçmek zorunda değildir.

7. Katılımcının etkinlik başlangıcından sonuçların açıklanmasına kadarki süreçte salonda mevcut  bulunması gerekmektedir. Aksi durumda fotoğrafı başarılı olsa dahi etkinlik dışı kalacak ve puan alamayacaktır. Seçilen her bir fotoğraf için katılımcıya bir (1) puan verilir. Üçlü seri etkinlikte her seri 1 fotoğraf kabul edilir, katılımcılara başarılı her seri için bir (1) puan verilir.  

(Koşulların elvermediği durumlarda çevrim içi yapılan etkinliklerde Fotoğraf sahibinin  etkinlik  başından itibaren Zoom programı üzerinden etkinliğe bağlı olması gerekmektedir. Etkinlik başladıktan ilk 10 dakika içinde katılmayan fotoğraf sahibi etkinlik dışı kalacaktır.  Beğenilen  her bir fotoğraf için katılımcıya bir (1) puan verilir. Üçlü seri etkinliklerde  her seri 1 fotoğraf kabul edilir, katılımcılara başarılı her seri için bir (1) puan verilir. )                                    

8. Yorumcuların kararı kesindir.

DİĞER KONULAR   

1. Etkinliklerde başarılı bulunan fotoğrafların gerekli kopyalama işlemleri İFSAK tarafından yapılır. Başarılı bulunan fotoğraflar İFSAK web sitesinde yayınlanır. Bu eserler (sayısal fotoğrafların İFSAK tarafından yaptırılacak olan baskıları) bir sonraki etkinlik sonuçlanana dek İFSAK’ta sergilenir. Tanıtım amacı ile basın-yayın organlarına kopyaları verilebilir. Daha sonrasında gerektiğinde fotoğrafçı adı belirtilerek İFSAK yayınlarında, tanıtımlarında kullanılmak üzere İFSAK arşivine kaldırılır.

2. Dönem sonunda  en fazla puan alan fotoğrafçı  -puan eşitliği durumunda fotoğrafçılar-“İFSAK Yılın Başarılı Fotoğrafçısı” olarak ilan edilir. Başarı plaketleri yıl sonunda düzenlen geleneksel İFSAK yemeğinde verilir             

3. Her yıl EKİM ayından önce, o sezonda yapılacak olan etkinliklerin kategori, konu ve seçicisi takvimi İFSAK yayın organlarında yayınlanır. Geçerli gerekçe olmadığı sürece değişiklik yapılamaz.

4. Bu yönetmeliğin uygulanmasından İFSAK Etkinlik Birimi sorumludur.

5. Etkinliğe katılan üye fotoğrafçılar bu yönetmeliğin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar.