Aşık Veysel”Yalan Dünya Yarsız Olmaz” – Sergi Açılışı

İFSAK, “Birlikte” ürettiği çalışmaları izleyicileriyle buluşturmaya devam ediyor.

27 Ocak Cumartesi saat 16:00 ‘da İFSAK Galeri’de Aşık Veysel ”Yalan Dünya Yarsız Olmaz” Proje Grubunun sergisinin açılışı yapılacak.
Sergi 27 Ocak – 15 Şubat 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Aşıklar, Aşuğlar, Rhapsodoslar,Dengbejler…

Hiç şüphesiz içinde yaşadığımız Anadolu toprakları ve halklarının yaşadıklarının, duygularının,gönüllerinin en belagatli sözcüleri olagelmişlerdir. Hitit ve Sümerlerde dahi tasvir ve kökenlerini bulabildiğimiz bu geleneğin, Anadolu’da bulunan tüm halklarda bulabildiğimiz sözcüleri, yıllar yılı söylenceleriyle anılmış, deyişleri kulaktan kulağa, nesilden nesile yayılagelmiştir.
Kuşkusuz ,bu kadim geleneğin içinde yaşadığımız asra damgasını vurmuş,mızrabını vurduğu teller ile gönüllerimizi titretmiş en önemli temsilcisi ise, “Dostlar beni hatırlasın” nidasına, vefatının 50.yılında “ Dostlar Seni Unutur mu?” diyerek koştuğumuz, “Yalan Dünya Yarsız Olmaz” sergimizle andığımız Aşık Veysel’ dir.

Sergimizdeki her sanatçı,sadık yari toprak misali, tüm yalınlığı,tevazuu ve sadeliği eşliğinde nice meyveler veren Aşık Veyseli ve türkülerini, sergimiz bağlamında toprağın üst ve dış yüzeyi ile beraber görünür olmayan derinliklerine, madenler saklı alt katmanlarına da bir giriş denemesi olarak ele almış ve bu hermeneutik arkeolojiden ulaştığı, elde ettiği kavramlarla fotografik yeniden üretim sürecine girmiştir.Örneğin; toprağın derinliklerine bu yolculuk “Yalan Dünya Yarsız Olmaz” sözleri özelinde Platon felsefesinin Doxa ile Eros kavramlarına ulaştığı gibi, Aşık Veyselin, içerisini adım adım arşınladığı Anadolu toprakları üzerinden Apollon ile Dionysos’ a, içerisinde yetişmiş olduğu kültür ve aşıklık geleneği üzerinden de Symbolon,Yoga, Tevhid gibi kavramlarla beraber okuyabileceğimiz Cem kavramına varmış ve bu izlek ilerletilerek Mythos ile Logos’u,Doxa ile Erosu,Aisthesis ile An Aisthesis ‘i, ,Apollon ile Dionysos’u heterojen iki kapılı dualiteleri içerisinde fakat bir handa ve bir arada yanyana düşünebilmek olanaklı hale gelmiştir
Böylelikle
“Yalan Dünya” başlığı üzerinden üretilen fotoğraflarda gölgeler alemini, Doxa’yı, Maya’yı, amalığın ve gözlerini kapamanın ezoterik doğasını, kanonik düşsel fotoğrafların Apolloncu yanlarını düşünmek mümkün olduğu gibi

“Yarsız Olmaz” başlığı üzerinden üretilen fotoğraflarda Eros’u , Mousalar’ı, esrik ve anestezik(an -aisthesis) fotoğrafların Dionysoscu yanlarını ve tam tersi bir okumayla yerleri değiştirilerek yapılacak okumaları da düşünmek mümkün olmuştur.

“Dostlar Seni Unutur mu?” dediğimiz bu hatırlama faaliyeti içerisinde, dostlarla beraber üretilen ve dostlarla deneyimlenecek sergi alanında görünür her eserde yankılanan o hoş sada ile soralım öyleyse :
“Dalgın dalgın seyreyledim âlemi
İrenkler ne çiçekler ne koku ne
Bir arama yaptım kendi kafamı
Görünen ne gösteren ne görgü ne

Çeşitli irenkler türlü görüşler
Hayâl midir rüya mıdır bu işler
Tatlı muhabbetler güzel sevişler
Güzellik ne sevda nedir sevgi ne

Göz ile görülmez duyulan sesler
Nerden uyanıyor bizdeki hisler
Şekilsiz gölgesiz canlar nefesler
Duyulan ne duyuran ne duygu ne “


Danışman; Kerem Evcil.
Danışman Yardımcısı; Mürivet Turan .
Sergide Yer Alan Fotoğrafçılar; Betül Canpolat, Damla Kesemen, Gültekin Alkurt ,
Halime Tuncil, Murat Dağaşan, Murat Şahin, Rasim Rasimoğlu, Sevil Çetin, Sinan Okan Çavuş

Afiş tasarım: Sara Arslan
Video tasarım: Bartu Akın, @bartuakin