Amatörlerin Uzun Yolculuğu: İFSAK’ın Öyküsü (İFSAK Yayın No: 33)

İFSAK elli yılı geride bıraktı. Senelerin birbirini kovalarcasına geçtiği süreçte, fotoğraf da sinema da  nice ilke ve süreli çalışmaya imza attı. Elli yıllık yolculukta karşılaştığı birçok zorluğu, sevinci, paylaşımı çatısı altında üyeleri ve yönetimleri ile tek gönül olarak bugünlere taşımayı başardı. 
Böylesi önemli noktalara gelmiş bir derneği bize hediye ettikleri için Kurucu üyelerimize ve sonrasında elli yıllık süreçte yönetimlerde yer alarak yada yönetim dışından çalışmalar yaparak İFSAK’ı sürükleyen fotoğrafçı ve sinemacı dostlarımıza minnettarlığımızı belirtmeliyiz.