4. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması(İFSAK Yayın No: 10)

4. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması