2. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması (İFSAK Yayın No: 5)

2. İstanbul Uluslararası Fotoğraf Yarışması