SİNEMA SEMİNERLERİ
Estetiğin Sanat Felsefesiyle Buluştuğu An 04.11.2013 19:30 - 02.12.2013 22:30


Estetiğin Sanat Felsefesiyle Buluştuğu An
Zahit Atam

04 Kasım 2013, Pazartesi, 19:30 - 22:30
4 Hafta
 

1. DARBELER VE SİNEMA, ÜÇ ÜLKE: TÜRKİYE, İRAN VE POLONYA
i) Neden Polonya’da ve İran’da askeri darbe ya da Siyasal İslam’ın yükselişi sinemayı bitiremedi, neden bu iki ülkede yeni rejimlerin
katı yasaklarına rağmen Sinema Büyük Bir Direniş Okuluna dönüştü?

ii) Neden Türkiye’de 1980 Darbesi Yeni Türkiye Sinemasının filizlenişini tüketti, sinema büyük bir duraklamaya girdi ve hatta yozlaştı?
iii) Ulusal Kültürün Oluşmasında, Türkiye, İran ve Polonya örneklerinden yola çıkarak sinemanın rolü nasıl olabilir? Ulusların Kültürel kimliklerinin oluşmasında sinemanın rolü nedir? 
iv) Çağımız bir görsel çağ mıdır? 
v) Sanatçı aydın ve muhalif olabilir mi? olmalı mıdır? Tarihsel gelişmelerin ışığında geçmişin günümüze dersleri nelerdir? 


2. LOUİS BUNUEL, JEAN LUC GODARD, WİM WENDERS, ANDREY TARKOVSKİ & ÖMER KAVUR, YAVUZ TURGUL, NURİ BİLGE CEYLAN,
ZEKİ DEMİRKUBUZ

i) Neden Türkiye sinemasında sinemacı-sanatçı bir ideolog, bir statüko yıkıcısı, bir toplumun bilinçdışı, direnişin ardından gelen melankolinin tanığı, estet olamıyor?
ii) Neden Türkiye Sinemasında sinema manifestosuyla bir akımın kurucusu olamıyor? 
iii) Neden sinemacılarımız anlatı geleneklerini yenileyerek/dönüştürerek çağdaş dilleri yaratamıyorlar? 
iv) Neden Türkiye’de sinema kendine aldığı modellerin içine doğdukları tarihsel koşullardaki akımlar/estetik aranışlarla birlikte değil,
 form ve duygu olarak miras almayı seçiyorlar? 

v) Neden bizim akademimiz sanatçıların ve dünya sinemasının estetik dünyalarının çözümleyicisi ve bu anlamda ülkemizdeki sanatçıların aranışları için modeller/ilkeler/varoluşsal anlamlar yaratacak çözümlemeler yapamıyorlar?


3. YENİ TÜRKİYE SİNEMASI BATILI MIDIR DOĞULU MUDUR? DOĞU BATI ANLATI GELENEKLERİNİ NASIL GÖRÜRLER? ÖZGÜN BİR
VAROLUŞ MEKANI YARATMAMIZ MÜMKÜN MÜDÜR?
 

i) Satyajit Ray, Yılmaz Güney, Yusuf Şahin, Nuri Bilge Ceylan Tavianni Kardeşler, Yeşim Ustaoğlu, Istvan Szabo, Derviş Zaim, Dardenne
Kardeşler, Reha Erdem: Dünya sinemasıyla Türkiye’yi birlikte okumak ve bizim sanatçılarımızın eserleriyle başka ülkelerden, başka
kıtalardan insanların sanat anlayışları, sanatsal yaratıcılık, sanatçı ve çağınruhu üzerine karşılaştırmalı incelemeler.

ii) Türkiye bir üçüncü dünya ülkesi midir? Batı ile ilişkimiz nasıldır? Türkiye’nin Ruhunun derinliklerinde neler yatıyor?
iii) Bizim insanımız sinemamızı nasıl görüyor, dünya sinemasını nasıl görüyor? 
iv) Siyasi iktidar sinemamızı nasıl görüyor, ona nasıl müdahale ediyor? 
V) Türkiye’de diğer sanat dalları sinemayı nasıl görüyor, sinema ile ruhsallığımız arasındaki ilişki nasıl kurulabilir? Ruhsal çatışmalarımız
sinemaya ne kadar yansıyor? 4.   DÜNYA SİNEMASINDAKİ AKIMLAR VE TÜRKİYE’DEKİ EĞİLİMLER: YENİ GERÇEKÇİLİK, YENİ DALGA, ÜÇÜNCÜ SİNEMA, DOGMA 95,
ÇAĞDAŞ İNGİLİZ SİNEMASI VE TÜRKİYE’DE SİNEMANIN SON YİRMİ YILI

i) Türkiye Sinemasında bir akım var mıdır? 
ii) Bir ülkenin gerçekliği sinemaya nasıl yansır? Türkiye’de hakikatimiz ve sinemasal temsiller
iii) Akım ve estetik arasındaki ilişki, sinemasal bir yeni dil, hassasiyet ve mücadele alanı yaratmak
iv) Sinemacı sanatçı nasıl eğitim almalıdır? Sanatçı kendini nasıl yetiştirir? Bizim sinemacılarımızın kendi eğitimleri nasıl bir süreçten
geçmiştir? 

vi) Sanatçılarımız, estetik/biçimsel/ahlaki/yaşama anlam bulma (yaşam felsefesi)/sanatın varlık nedeni/ toplumsal sorunlar karşısında
tavır alma/fikir zeminindeki tartışmalardan niçin uzak duruyorlar? Diğer akımlarda ve tarihte sanatçılar nasıl tepkiler verdiler? Uygarlığın taşıyıcısı olarak sinema nasıl bir rol üstlenebilir?

Başvuru İçin: İFSAK İdari İşler
                     Tel: 0 212 292 42 01/ iletisim@ifsak.org.tr
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atölyemizin toplam ücreti  300 TL. ( dernek üyelerine ve öğrencilere 240 TL.)dir. 
 
Kayıt esnasında ücretin en az %50’si nakit, kredi kartı veya banka havalesi ile tahsil edilir. World Karta 4 Taksit imkanı vardır.
(vade farkı için İdari İşlere danışınız.) Atölyenin başlama tarihinden önce atölyenin tüm ücreti tahsil edilmesi gerekmektedir.
 Kayıt yapıldıktan veya atölye başladıktan sonra yapılan iptallerde geri ödeme yapılmamaktadır. 

 
Yapı Kredi Bankası  Parmakkapı Şubesi 82226315 nolu hesabı kullanabilir ve (IBAN TR11 0006 7010 0000 0082 2263 15 )  dekontu iletisim@ifsak.org.tr mail  adresine yada 0212 252 44 61 nolu faksa gönderebilirsiniz. 
 
Lütfen dekontun açıklama kısmına "katılımcı adı ve zahit atam semineri " diye belirtiniz.