Birimler
İFSAK 2017-2019 Dönemi Birim Koordinatörleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Eğitim Birimi Koordinatörü: Zeliha ÇENGERME

Etkinlikler Birimi Koordinatörü: Ramiz ŞAHİN

Projeler Birimi Koordinatörü: Esin KOÇ

Yayın Birimi Koordinatörü: Kerem AKÇANBAŞ

İFSAK TV Birim Koordinatörü: Tanju AKLEMAN

Arşiv ve Kütüphane Birimi Koordinatörü: Mustafa SEVDİM

Üyelerle İlişkiler Birimi Koordinatörü: Nuray APARI

Gezi Birimi Koordinatörü: Vehbi KOÇ

Kaynak Yaratma ve AB Fonları Birimi Koordinatörü: Mert ÖKTER

Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü: Hakan DİLMAN

Sivil Toplum Örgütleri ve Fotoğraf Oluşumları ile İlişkiler Birimi Koordinatörü: Ali

Behram AZERİ

İFSAK Fotoğraf Grupları Koordinatörü: Kerem OCAK

Hukuk Birimi Koordinatörü: Uğur ALTINARIK

Tanıtım ve Halkla İlişkiler Birimi Koordinatörü: Nurgül YILMAZKAYA

Kısa Film Festivali Koordinatörü: Ali DALGIÇ

Fotoğraf Günleri Koordinatörü: Hakan GÖNÜLLÜ

Fotoğraf Günleri Düzenleme Kurulu: Tanju AKLEMAN, Merih AKOĞUL, Esin KOÇ, Ömer ORHUN, Özcan YURDALAN